Konjunktur

Full fart för detaljhandeln

Den kalenderkorrigerade försäljningsvolymen ökade med 3,9 procent i juni 2020 jämfört med motsvarande månad 2019.

Publicerad 2020-08-03

Sällanköpsvaruhandeln ökade med 5,0 procent och dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 0,2 procent. Det visar färsk statistik från SCB.

Motsvarande fastprisberäknade, men icke-kalenderkorrigerade förändring, visade en ökad försäljningsvolym på 6,1 procent för den totala detaljhandeln i juni 2020 jämfört med samma period föregående år. För sällanköpsvaruhandeln var uppgången 8,2 procent. För dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget visade motsvarande siffra en uppgång på 0,9 procent.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 7,6 procent i juni 2020 jämfört med juni 2019. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 8,9 procent, medan dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 3,7 procent.

Detaljhandelns säsongrensade försäljningsvolym ökade med 1,2 procent jämfört med föregående månad. Under den senaste tremånadersperioden (april–juni) var den säsongrensade försäljningsvolymen 0,3 procent högre än närmast föregående tremånadersperiod (januari-mars). Båda dessa uppgifter är i fasta priser, kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Platsannonser