Finans Nyhet

FSB:s Hansabank växer i Ryssland

Publicerad

Föreningssparbankens Hansabank tappar i Estland men väntas växa med minst 50 procent per år i Ryssland de närmaste två åren. ”Vi kommer att satsa på lån med långa löptider. Nästan inga banker erbjuder det idag”, säger Druvis Murmanis, chef för Hansabank i Ryssland.

Prisspress i Baltikum har gjort att Föreningssparbankens helägda dotterbolag Hansabank tappat något inom företagsutlåning i Estland.

I Ryssland, med en outvecklad banksektor, är läget ett annat. Det finns en stor efterfrågan på lån med långa löptider, men mycket få banker som erbjuder det.

– Förtroendet för banksystemet är så svagt att ryssar inte vill sätta in sina pengar på banken under någon längre tid. Det gör att bankerna inte heller kan erbjuda lån med långa löpttider, säger Druvis Murmanis, chef för Hansabank i Ryssland som också ingår i ledningen för Hansabank.

Annons

Den genomsnittliga löptiden ligger på mellan ett och två år enligt Druvis Murmanis. Statligt ägda Sberbank, Rysslands största bank, har lån med en löptid på upp till åtta år. Hansabank kommer att erbjuda lån med en löptid på tio år, och den genomsnittliga löptiden kommer att ligga på ungefär 6 år.

– Här finns en stor potential, men riskerna är naturligtvis större och vi kommer att kräva att företagen har mycket god genomlysning, säger Druvis Murmanis.

Hansabank har idag 90 anställda i Moskva, men Druvis Murmanis tror att en arbetsstyrka på 250 personer kan vara på plats i slutet av nästa år.

Annons
Annons