Annons

Annons

Frontoffice - utökar innehav i FinTech-bolag

Frontoffice har utökat sin investering i FTCS i en affär på 18,9 miljoner kronor. Detta kommer gör det möjligt för Frontoffice att skapa nya affärsområden.

Efter dagens investering äger Frontoffice 9,98 procent av FTCS, Financial Transactions Control Systems Sweden AB. Dagens affär omfattade 5,4 procent av aktierna, till ett pris på 18,9 miljoner kronor.

Investeringen kommer göra det möjligt för Frontoffice att skapa ett nytt affärsområde som ska fokusera på att utveckla befintliga FinTech-investeringar och identifiera nya potentiella investeringar inom sektorn.  

Frontoffice verksamhet kommer framöver att delas in i två affärsområden, investeringar i turnaroundcase och investeringar inom FinTech och betallösningar. Anledningen till den strategiska affärsindelningen är främst för kunna hålla ett tydligare operativt fokus och ha möjlighet att rekrytera relevanta resurser till företaget. Indelningen syftar även till att tydliggöra mot marknaden vilka typer av investeringar Frontoffice kommer att fokusera på framöver.

Annons

Annons

– Vi har under en längre tid analyserat intressanta FinTech-bolag med stor potential och det är en alldeles för spännande bransch för att vi inte ska välja att vara en aktiv del av den. Vi kommer självklart även fortsätta att utveckla vår turnaroundverksamhet genom svensk företagsrekonstruktion som har en betydande kontracyklisk komponent vad gäller omsättning och lönsamhet. Indelningen i dessa två affärsområden görs dels för att ytterligare tydliggöra vår verksamhet gentemot ägare och marknad, dels för att kunna allokera rätt typ av resurs till rätt uppdrag, säger Johan Lund, VD FrontOffice Nordic i ett pressmeddelande.

Den utökade investeringen i FTCS är det officiella startskottet på Frontoffice satsning på FinTech-bolag. Efter genomförd investering innehar Frontoffice 2 926 000 aktier i FCTS.

– FTCS har som tidigare kommunicerats nyligen slutit ett licensavtal med en brasiliansk bank, vilket vid full implementering förväntas ge FTCS en nettointäkt om cirka 300 mSEK/år. Jag har tidigare lyft fram den stora potential jag ser i vårt innehav i FTCS och jag är övertygad om att investeringen i FTCS på sikt kommer att vara mycket gynnsam för FrontOffice och våra aktieägare. FTCS har en mycket lovande framtid och jag ser innehavet som en betydande styrka i den investeringsportfölj vi håller på att bygga upp, säger Johan Lund

Investeringen motsvarar ca 5,37 procent av kapital och röster i FTCS.
Frontoffice totala innehav i FTCS efter genomförd investering är 2 926 000 aktier motsvarande ca 9,98 procent av kapital och röster.

Frontoffice innehar innan nuvarande investering 1 351 000 aktier i FTCS och Frontoffice VD, Johan Lund, innehar privat 700 000 aktier i FTC

 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons