Finans

Front Ventures minskar innehav i Quickbit

Front Ventures har de senaste dagarna sålt 687 515 aktier i kryptovalutabolaget Quickbit till ett värde av 5,9 miljoner kronor.

Uppdaterad 2020-07-16
Publicerad 2020-07-16

Skälet uppges vara att finansiera sina innehav och i avsaknad av andra finansieringsalternativ. 

Antalet sålda aktier motsvarar ca 11,5 procent av Fronts totala innehav i Quickbit. Utöver kvarvarande aktier äger Front även 3 127 000 optioner TO1 i Quickbit eu AB. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Vi har försökt att till varje pris undvika en försäljning av Quickbit då vi är fortsatt fast övertygade om bolagets starka utvecklingspotential. Covid-19 situationen har dock medfört ett betydligt svårare finansieringsklimat vilket i nuläget omöjliggjort andra alternativ. Vår bedömning är att finansierings-klimatet kommer förbättras under hösten varför vi ser denna försäljning som en kortsiktig om än nödvändig åtgärd,  säger Johan Lund, vd för Front Ventures  i en skriftlig kommentar.

I genomsnitt har aktierna sålts till 8,65 kronor aktie vilket resulterar i en avkastning på 270 procent med 3 748 182 kr i vinst.

Platsannonser