Frida Bratt Nordnet nyår 2021
Frida Bratt, sparekonom Nordnet. Foto: Nordnet
Finans

Frida Bratt: Rätt pengar måste vara på rätt plats

Medan Feds agerande överskuggat allt under 2020, så blir vaccin och hållbarhet två av de viktigaste trenderna att hålla reda på under 2021, säger Nordnets sparekonom Frida Bratt, i samband med Realtids spaning inför det nya året 2021.

Uppdaterad 2020-12-29
Publicerad 2020-12-22

Pandemin har påverkat samhället i sin helhet kraftigt under 2020 och haft en negativ men även positiv inverkan på finansmarknaden under det gångna året. Lite mer konkret, vilka händelser påverkade finansmarknaden mest och på vilket sätt under 2020. Och vad kan vi vänta oss med under kommande året? Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, tittar här tilllbaka på 2020 och spanar in de viktigaste trenderna att ha koll på under 2021.

Vilken var den mest positiva och mest negativa utvecklingen på finansmarknaden 2020?

– Vid sidan av pandemins positiva och negativa inverkan på finansmarknaderna, så tycker jag att en positiv sak efter vårens panik i mars var att bristerna på den svenska företagsobligationsmarknaden blottlades. Det vill säga, likviditeten och transparensen är inte vad den borde vara. Därtill är det riskmått som används i fondfaktablad (skala 1-7) missvisande när det gäller företagsobligationer, eftersom det mäter volatilitet. Resultatet blir att en fond med en stor andel illikvida innehav som inte omsätts framstår som lågrisk. För spararna blev de låsta fonderna en påminnelse om att företagsobligationer inte är som vilket räntesparande som helst. Branschen har nu tagit fram ett kompletterande riskmått och ska vidta åtgärder för att öka transparensen i marknaden. Bra!

"Vid sidan av pandemins positiva och negativa inverkan på finansmarknaderna, så tycker jag att en positiv sak efter vårens panik i mars var att bristerna på den svenska företagsobligationsmarknaden blottlades. Det vill säga, likviditeten och transparensen är inte vad den borde vara."

– Positivt är givetvis också att det äntligen beslutats om ett avgiftstak för flytt av fond- och depåförsäkringar inom den individuella tjänstepensionen! Taket införs 1 april 2021 och det är en milstolpe i svensk pensionsmarknads historia. 

– Negativt. Förstås alla sparare som förlorade stora besparingar i raset och som blev oroliga och sålde av, kanske just för att de hade fel sorts pengar, alltså kortsiktiga pengar, på börsen. Jag pratade med sparare, däribland en person som inom kort skulle gå i pension, i mars som sa att hon hade sålt allt. Raset i våras blev en påminnelse för alla om att rätt pengar måste vara på rätt plats. Inte kortsiktiga pengar på börsen. 

"Positivt är givetvis också att det äntligen beslutats om ett avgiftstak för flytt av fond- och depåförsäkringar inom den individuella tjänstepensionen! Taket införs 1 april 2021 och det är en milstolpe i svensk pensionsmarknads historia."

Vilken var den största besvikelsen och den bästa överraskningen 2020?

– Givetvis börsens helt häpnadsväckande långa och starka återhämtning efter raset i mars. En stor överraskning, vilket kanske inte riktigt var en överraskning för jag var säker på att det skulle bli så, att regeringen bortsåg från starka pensionaktörers intressen och vågade besluta om ett avgiftstak för pensionsflytt. 

– Besvikelse att samma pensionsaktörer använde pandemin som ett sätt att försena lagstiftningen. I ett brev till finansdepartementet krävde flera stora pensionsbolag att lagstiftningsarbetet skulle läggas på is på grund av pandemin. Riktigt osnyggt att utnyttja den pågående pandemin på det sättet. 

– Också ”utdelningsdebatten” och politikers retorik i den gjorde mig besviken. Än en gång svartmålas vanliga pensionssparare som giriga ”kapitalägare”. Än en gång tycks inte politiker kunna skilja mellan utdelning, där bolaget delar med sig av vinsten till spararna, och bonusar. 

– Jag blev också besviken på det usla förslaget på ”miljösparkonto” som utredningen om grönt sparande kom fram till. Här hade man ju chansen att komma fram till något riktigt bra, men utredningen hade för snäva ramar och hade inte på ett seriöst sätt getts verktygen. Det finns ju en verklig efterfrågan på hållbart sparande, men här tog man inte till vara på den. 

– Men glad och överraskad av flera politikers förståelse för problemen med deltagande i vissa börsnoteringar via ISK. Bravo!

"Besvikelse att samma pensionsaktörer använde pandemin som ett sätt att försena lagstiftningen. I ett brev till finansdepartementet krävde flera stora pensionsbolag att lagstiftningsarbetet skulle läggas på is på grund av pandemin. Riktigt osnyggt att utnyttja den pågående pandemin på det sättet."

Vilka var de viktiga händelser som påverkat marknaden?

– Centralbankernas penningpolitik överskuggar i princip allt annat. Utan Feds agerande i våras såg det nästan ut som om vi skulle få en ny finanskris. Sedan dess är de låga räntorna hela anledningen till börsuppgången och att tillväxt premierats framför värde. Så stimulanserna är anledningen till att vi överhuvudtaget investerat och vad vi valt att investera i. Flera centralbankers ståndpunkt att man kan tänka sig att se lite högre inflation, som en eventuell följd av de stora stimulanserna, utan att för den skulle känna sig tvingade att höja räntan. Det gillade marknaden att höra, eftersom hotet om ett inflationsspöke och kommande räntehöjningar annars skulle blivit lite mer påtagligt. 

"Centralbankernas penningpolitik överskuggar i princip allt annat. Utan Feds agerande i våras såg det nästan ut som om vi skulle få en ny finanskris." 

– Vaccinet, som tillsammans med stimulanserna bidrog till den starka börsuppgången. Och att förhoppningarna befriades, vi fick besked om vaccin innan årets slut. Detta orsakade en sektorrotation som heter duga. 

– Permitteringsstödet givetvis, som gjorde att flera börsbolag lyckades ta sig igenom året med lägre kostnader än väntat. 

– Utdelningsstoppet. Att ta emot statligt stöd med ena handen och sedan direkt dela ut med den andra är givetvis problematiskt, men när det gäller bolag som inte alls tagit emot statligt stöd ska inte politiker lägga sig i utdelningsbeslut. 

– Presidentvalet är inte lika viktigt som pandemin, vaccinet och de låga räntorna. Men viktigt är det, nu när valet stod mellan två så fundamentalt olika kandidater, där den ena hetsat med tullar och protektionism. 

Vilka farhågor och förhoppningar har du inför 2021?

– Övergripande förhoppning är givetvis att vaccinet rullas ut, att distributionen går bra och att svenskarna vill ta vaccinet. Så att vi i hyfsat hög utsträckning kan lämna pandemin bakom oss. En liten, liten farhåga är att extremt mycket nu hänger på vaccinet, det får inte gå fel i termer av effektivitet eller biverkningar. 

– En annan förhoppning är att fler kvinnor ska lockas till börsen! Två av tre Nordnet-kunder är män och kvinnor har i lägre utsträckning än män ett eget sparande. Men numera finns många duktiga kvinnliga förebilder på börsen, och jag tror och hoppas att fler kvinnor upptäcker sparande och börs!

– Min förhoppning är att avgiftstaket för flytt av pensionsförsäkringar ska sätta frågan om höga avgifter i pensionssparandet på kartan. Folk måste bli medvetna om hur mycket en till synes ”låg” skalavgift på 0,6 procent egentligen äter på kapitalet över tid. Jag tror inte att hela pensionsmarknaden kommer möbleras om efter avgiftstaket införs, den är för trögrörlig för det. Men kanske att avgifter och dess betydelse uppmärksammas lite mer? Jag hoppas det!

– Har man prickat rätt, i exempelvis gröna aktier eller gamingbolag, har man ju fått en helt häpnadsväckande bra avkastning i år. En liten farhåga är kanske att sparare investerat i bara några få innehav i dessa sektorer, och väntar sig samma resa även framöver. 

"Övergripande förhoppning är givetvis att vaccinet rullas ut, att distributionen går bra och att svenskarna vill ta vaccinet. Så att vi i hyfsat hög utsträckning kan lämna pandemin bakom oss." 

Vilka är de viktigaste trenderna att ha koll på inom finans under 2021?

– Hållbarhets- och lågpristrenden kommer att ta varandra i händerna. Spararna vill ha ESG-etikett på sitt sparande, men till ett lågt pris. Därför tror jag att marknaden kommer få fler ”indexföljande” fonder snarare än rena indexfonder. Det vill säga fonder som följer index men väljer bort innehav som Swedish Match och (efter årsskiftet) Evolution Gaming. Eller att fonder väljer att följa ESG-index. Avkastningen i sådana fonder kan då komma att skilja sig gentemot rena indexfonder, och det kommer investerare behöva vara beredda på. 

"Hållbarhets- och lågpristrenden kommer att ta varandra i händerna. Spararna vill ha ESG-etikett på sitt sparande, men till ett lågt pris. Därför tror jag att marknaden kommer få fler ”indexföljande” fonder snarare än rena indexfonder."

Platsannonser

Logga in