Försäkring

Frida Bratt: Ett mycket bra och positivt besked

Regeringen står fast vid förslaget om ett maxtak på motsvarande 600 kronor vid flytt av fondförsäkring. Detta enligt lagrådsremissen som nu är klar.

Publicerad 2020-09-11

– Det är ett mycket bra och positivt besked att man håller fast vid förslaget, och inte har låtit sig påverkas av flera pensionsjättars svartmålning av ett avgiftstak och vad ett sådant skulle innebära. Det har också gjorts försök från några aktörer att försena arbetet, genom att hänvisa till pandemin. Det är glädjande att Per Bolund och regeringen inser vikten av ett avgiftstak för att flytträtten ska bli effektiv på riktigt, det säger Nordnets sparekonom Frida Bratt.

– Vi har en lagstadgad flytträtt, först med ett avgiftstak kommer den att fungera. Och först då blir det möjligt för sparare som idag är inlåsta i fond- och depåförsäkringar med höga skalavgifter att till en rimlig kostnad skaffa sig bättre villkor.

Utöver utgiftstaket önskar Frida Bratt att några ytterligare justeringar görs.

– Det skulle behövas en tidsgräns för hur lång tid en flytt får ta, på max två månader. En annan åtgärd vore att initiera en digital flyttrutin som alla bolag förbinder sig till att följa, samt avskaffa krav på underskrift från före detta arbetsgivare. Det var inte väntat att försäkringar tecknade före 2007 skulle omfattas av lagrådsremissen, men Finansinspektionen tittar på frågan och förhoppningen kvarstår från min sida att vi även där kan få till schysstare flyttvillkor så småningom.

 

Platsannonser