FinansNyhet

Fredrik Neij överklagar till Högsta Domstolen

Publicerad

The Pirate Bays driftansvarige begriper inte hur hovrätten kan döma Peter Sunde och Carl Lundström. Han tar på sig hela ansvaret själv, men överklagar: sajten är samhällsnyttig – precis som Google.

David Hässler

Carl Lundström, Peter Sunde och Fredrik Neij har överklagat Svea Hovrätts dom för deras respektive medverkan till brott mot upphovsrätten genom sajten The Pirate Bay.

Högsta Domstolen väntas ge besked under början av 2011.

I brottmålet har Fredrik Neij en advokat. I andra fall har han företrätt sig själv. Han har också fått hjälp av Mikael Viborg som är vd för Periquito, det hostingbolag som Fredrik Neij grundade tillsammans med Gottfrid Svartholm Warg.

Annons

Gottfrid Svartholm Warg, som inte kunde närvara i hovrätten, har inte fått något datum för en ny rättegång ännu.

Högsta Domstolen kan bevilja eller neka prövning för Carl Lundström, Peter Sunde och Fredrik Neij innan Gottfrid Svartholm Warg fått sin sak prövad i hovrätten.

Hovrätten kan välja att vänta med Gottfrid Svartholm Warg tills de andra fått sina domar i Högsta Domstolen.

Annons

Fredrik Neij befinner sig nu ”någonstans i Asien”. Han är skriven i Bangkok men talade med sin advokat Jonas Nilsson inför överklagandet nu i veckan.

– Han är samlad och fokuserad och hoppas att Högsta Domstolen ska ta upp målet, säger Jonas Nilsson till Realtid.se på telefon från Foyen Advokatfirma i Göteborg där han är delägare.

– Det finns så många frågeställningar att pröva som inte är prövade tidigare i Sverige.

Annons

Bryter The Pirate Bay mot svensk lag? För att svara på det måste man veta var brottet begåtts. Där filerna, det skyddade verket, sparats? Eller därifrån det laddats upp, ”tillgängliggjorts”? Eller därifrån det laddats ner?

Målet gäller 33 torrenter, filer som gått att ladda ner från sajten och som pekar ut hos vilka användare beståndsdelarna till de skyddade verken kan hittas.

Enligt åklagaren Håkan Roswall begås huvudbrottet när de filer som torrenterna pekar på sänds över internet.

Enligt tingsrätten räcker det med att en användare kunnat ladda ner, att tillgängliggörandet haft effekt, för att svensk rätt ska kunna tillämpas.

Det duger inte för hovrätten, som gör torrentfilen till huvudnummer. Torrenterna har laddats upp på en databas i Sverige. Därmed är huvudbrottet begånget i Sverige, enligt Svea Hovrätt.

Fredrik Neij och hans advokat Jonas Nilsson håller inte med.

– Jag säger att huvudbrottet ska anses begånget från den plats där den skyddade prestationen finns på en dator och från den plats där avsändandet av den skyddade prestationen sker.

– Genom att det inte är utrett var filerna finns och varifrån avsändandet skett så kan man inte utesluta att det är straffritt på den orten.

Med andra ord: Det är inte säkert att det är ett brott att driva The Pirate Bay. Om det är straffbart så handlar det om medhjälp till huvudbrottet.

Vem är det då som bär ansvaret för den roll sajten spelat? Tingsrätten dömde de fyra åtalade kollektivt, men hovrätten prövade ansvarsfrågan individuellt.

Carl Lundström och Peter Sunde dömdes inte så mycket för sina tekniska handlingar som för sin organisatoriska medverkan – medhjälp till medhjälp. Det har ingen dömts för tidigare i Sverige. Båda kräver nu att Högsta Domstolen prövar detta.

Fredrik Neij har valt en annan linje, säger hans advokat Jonas Nilsson.

– Han säger: ”Är någon straffrättsligt ansvarig så är det jag. Jag är tekniskt ansvarig för sajten. De andra ligger mycket längre från driften av sajten.”

– Om Fredrik anses skyldig innebär inte det att de andra ska anses skyldiga. Fredrik kan inte förstå att Peter Sunde och Carl Lundström kan anses skyldiga till upphovsrättsintrång.

I ett företag bär ledningen ansvar för driften?

– Det går inte att överföra ett sådant resonemang på The Pirate Bay. Det är inget företag, ingen juridisk person. Det är en sajt, en sammanslutning. Det går inte att kvalificera under de traditionella juridsiska formerna som jag ser det.

– Fredrik har utfört de uppgifter som åklagaren redovisat. Det är inga konstigheter med det.

Hovrätten har dömt Fredrik Neij, Peter Sunde och Carl Lundström att betala skadestånd solidariskt. Om Carl Lundström är den enda som har pengar, så innebär det att han ensam måste betala hela beloppet – 46 miljoner kronor.

Men Fredrik Neij skriver ingenting om de andras ansvar i sin överklagan.

– Han har inget att vinna på det. Det blir inte mindre allvarligt för att man är flera om en sak, säger Jonas Nilsson.

Hur ser du på möjligheterna att Carl Lundström betalar Fredrik Neijs böter?

– Det har jag inte tänkt på.

Är det dags att ta upp det med honom nu innan domen vinner laga kraft?

– Nej, jag använder inte sån taktik.

Har du talat med de andra försvarsadvokaterna efter domen?

– Nej, jag har inte sett skäl till det.

Kan ni samordna försvaret?

– Vi samrådde under förhandlingarna i hovrätten. Jag har varit på det klara med hur de skulle uttrycka sig i ett överklagande.

Så var det det där med Google. Det går att begå brott med hjälp av en vanlig sökmotor också. Hovrätten skriver att medan Google mest är till nytta för samhället, är The Pirate Bay mest till skada.

Fredrik Neij protesterar: i praktiken är det ingen skillnad när det gäller att komma åt olovliga filer. The Pirate Bay är dessutom ”en värdefull och nyttig tjänst för legitima syften hos ett stort antal användare i hela världen”, enligt överklagan som avfärdar hovrättens slutsats som bristfällig.

– Det påstår vi, säger advokat Jonas Nilsson.

På vilket sätt är sajten till nytta för samhället?

– För studenter som använder The Pirate Bay för faktainsamling och lägger ut uppsatser. För musiker som lägger ut sina verk. För religiösa sammanslutningar. Det är många som tycker att det är en samhällsnyttig tjänst.

Har samhällsnyttan varit det huvudsakliga syftet?

– Det kan jag inte bedöma.

Kan du förstå om andra uppfattar sajten som att det mest handlar om att komma åt innehållet gratis?

– Det finns många åsikter om The Pirate Bay.

Vem har bevisbördan i frågan om samhällsnytta?

– Åklagaren. Om Högsta Domstolen tar upp det så får Håkan Roswall svara för den utredning han presenterat.

Annons