Bank

Frank Vang Jensen – en rutinerad företagsledare

Frank Vang Jensen, som tar över storbanken Nordea redan idag, är en van företagsledare. Mest känd är han kanske för att ha varit vd på Handelsbanken under en kort period. 

Uppdaterad 2019-09-05
Publicerad 2019-09-05
Frank Vang-Jensen.

Efter att ha varit högste ansvarige för Handelsbankens svenska kontorsrörelse mellan april 2014 och mars 2015 blev Frank Vang Jensen vd för banken, men hann bara sitta på posten i 17 månader innan han fick sparken i augusti 2016. Orsaken var, enligt bankens dåvarande ordförande Pär Boman, att “han inte levde upp till de krav som ställs på en vd i Handelsbanken”. Kritiken låg bland annat i att han lade sig i arbetet för mycket, vilket inte var uppskattat i en decentraliserad organisation som Nordea där kontorscheferna är mycket starka. 

Året därpå rekryterades Frank Vang-Jensen till Nordea som chef för personal banking i Danmark och som landschef för Nordea i Danmark. Därefter fick han ett toppjobb som chef för bankens privatkundsaffär på koncernnivå och blev även medlem i koncernledningen.

Tidigare har  Frank Vang Jensen bland annat arbetat för Unibank, Realkredit och Stadshypotek.

Platsannonser