Per Djerf (tidigare Peak Alternative  Investments) och Johannes Johnsson (tidigare Arctic Securities) lanserar kreditfonden Credian Nordic Opportunities.
Per Djerf (tidigare Peak Alternative  Investments) och Johannes Johnsson (tidigare Arctic Securities) lanserar kreditfonden Credian Nordic Opportunities.
Fonder

Förvaltarduo lanserar kreditfond med Erik Selin och Martin Nossman 

Den nya fonden avser kapitalisera på begränsad likviditet i den nordiska high yield marknaden. 

Publicerad 2021-02-18

Johannes Johnsson (tidigare Arctic Securities) och Per Djerf (tidigare Peak Alternative  Investments) lanserar kreditfonden Credian Nordic Opportunities med inriktning mot  högavkastande företagsobligationer (s.k. ”high yield”) och företagslån. Medgrundare till  fondbolaget Credian Investment Management är Erik Selin, vd för Balder, och  Martin Nossman, vd för Collector Bank. Erik Selin och Martin Nossman blir, tillsammans med förvaltarna, de  första investerarna i fonden. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Vi började prata med Erik under 2020, när turbulensen till följd av corona underströk hur ineffektiv marknaden för företagsobligationer tidvis är. I detta fall genom att köparna  försvann helt, priserna rasade och många av de stora fonderna fick stänga under en period. Vi  såg behovet av en förvaltningsmodell och struktur som bättre kan navigera de möjligheter och  utmaningar som är specifika för den nordiska kreditmarknaden, säger Johannes Johnsson,  vd för Credian Investment Management, och fortsätter: 

– Krediter är en unik tillgångsklass på så sätt att avkastning, säkerheter och konsekvenser av olika utfall kan bestämmas på förhand. Varje investering är ett tidsbegränsat kontrakt – att  jämföra med aktier och andra eviga värdepapper där riskaptiten på marknaden kan vara  avgörande för god avkastning. Vi räknar med att kunna skapa aktieliknande avkastning, till  mer begränsad risk, sett över en marknadscykel.

Credian Nordic Opportunities avser att investera i 25–30 noga utvalda och grundligt analyserade utställare. Fondens fokus är att identifiera små- och medelstora kvalitetsbolag som erbjuder en likviditetspremie i förhållande till storbolagen. Fonden kan investera i hela  bolagens kapitalstruktur, vilket ger stora konkurrensfördelar jämfört med många aktörer  som, på grund av regelverk eller mandat, har en mer begränsad verktygslåda. Fonden vänder  sig till professionella investerare. 

Platsannonser

Logga in