Finans Nyhet

Förundersökningen mot Oppenstam försenad

Publicerad

Åtalsbeslut väntas först i augusti.

Först tidigast i mitten på juni räknar Ekobrottsmyndighetens åklagare Kenneth Larsson med att förundersökningen mot Tone Oppenstam blir klar. Hon misstänks bland annat för skatte- och bokföringsbrott och satt under en period tidigare i år häktad.

Kenneth Larsson har tidigare sagt att förundersökningen skulle vara klar i maj, men nu försenas alltså beslutet om det blir ett åtal eller ej.

Förklaringen är dels att man har ett antal förhör kvar att genomföra, dels att det har tagit längre tid än väntat att få svar från den tekniska undersökningen av datorer, enligt Kenneth Larsson.

Annons

Han tycker dock inte att man kan säga att ärendet har hamnat i långbänk:

– Nej, det är snarare vissa utredningsåtgärder som har gjort att det har uppstått viss tidsförskjutning. Det är inget ovanligt, säger han.

Realtid.se pratar med Tone Oppenstam som befinner sig i Barcelona. Hon uppger att hon inte har haft någon kontakt med Kenneth Larsson sedan hon kom ut från häktet.

Annons

Hon känner därmed heller inte till vad som gäller i frågan kring förundersökningen, men hon verkar inte ha någon brådska med att den ska bli klar:

– Det är bara skönt att processen är försenad, säger Tone Oppenstam.

Hon uppger att försvaret ännu inte har fått tillgång till de dialogprotokoll från häktningsförhandlingarna som man begärt från åklagarsidan.

Annons

Protokollen är viktiga i sammanhanget eftersom Tone Oppenstam och hennes ena avdokat Björn Forssén hävdar att frågorna under häktningsförhandlingarna inte gav några som helst indikationer på att Kenneth Larsson kände till ett mejl från Grant Thornton.

Mejlet anser försvaret är ett viktigt bevis för att Oppenstam försökte göra rätt för sig från början och aldrig har haft något uppsåt att undkomma beskattning.

Men att dialogprotokollen inte skulle vara tillgängliga tycker Kenneth Larsson är ett högst märkligt påstående:

– Dialogprotokollen har varit tillgängliga i en och en halv månad. I månadsskiftet april/maj meddelade vi att protokollen finns tillgängliga. Så det handlar nog snarare om att Tone Oppenstams offentliga försvarare Thomas Johansson har ett ansträngt tidsschema, säger han.

Han räknar nu med att förundersökningen blir klar som allra senast vid midsommar.

Vad skulle kunna förändra detta?

– Det finns inget som pekar på ytterligare förskjutningar, men därefter ska naturligtvis Tone Oppenstam och hennes advokater i sedvanlig ordning få tid på sig att ta del av undersökningen innan det blir offentligt om det blir ett åtal eller ej, säger Kenneth Larsson.

Hur lång tid ger ni dem?

– I det här fallet är frågan komplicerad. Så vi räknar med cirka fyra veckor, säger Kenneth Larsson.

Därmed skulle ett åtalsbeslut kunna fattas tidigast i månadsskiftet juli/augusti.

När det gäller skattetvisten med Skatteverket är det klart att parterna ska mötas i förvaltningsrätten i september.

Annons