Annons

Annons

Ola_Rollen_796x449.jpg

Ola Rollén, vd för Hexagon.

Fortsatt stöd för Rollèn inför ny prövning

Hexagons styrelseordförande Gun Nilsson meddelar att bolaget stöttar Ola Rollén inför kommande förhandlingar och att han kvarstår som vd för företaget.

Borgarting Lagmannsrett, Norges motsvarighet till Sveriges hovrätt, har meddelat prövningstillstånd av insidermålet mot Hexagons vd Ola Rollén som friades från misstankarna av Oslo Tingsrett den 10 januari 2018. Norska Økokrim, motsvarigheten till svenska Ekobrottsmyndigheten, överklagade snabbt domen, vilket ledde till en överläggning på Borgarting Lagmannsrett om huruvuda målet ska tas upp till prövning.

Lagmannsretten meddelar att man senare kommer offentliggöra datum för förhandlingar.

Ola Rolléns försvarare Christian B. Hjort och Knut Bergo låter meddela att de anser att Økokrims överklagan är grundlös men uppger att de ser fram emot att se en slutlig dom i frågan.

Annons

Annons

- Økokrims överklagan av den enhälliga friande domen är grundlös. Beslutet kommer dock inte som någon överraskning då statistik visar på att 100 procent av Økokrims överklagande av insiderrelaterade fall, medges, säger Christian B. Hjort, Ola Rolléns advokat.

Hexagon skickade snabbt ut ett pressmeddelande när beslutet om prövningstillstånd offentliggjordes och visade att bolaget står bakom Ola Rollén.

- Jag talar å styrelsens vägnar och alla som stöttat Ola genom denna påfrestande tid, att vi står enade med honom. Beslutet förändrar ingenting; Ola kommer att fortsätta som Hexagons vd och koncernchef med styrelsens fulla stöd, säger Gun Nilsson, Hexagons styrelseordförande. 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons