Finans

Fortsatt låga inflationsförväntningar

Den svenska KPI-inflationen väntas vara 1,9 procent om ett år, samma siffra gäller för två år. Om fem år väntas den vara 2,1. Det visar nya siffror från Kantar Sifo Prospera.

Publicerad 2019-06-12

Undersökningsföretaget Kantar Sifo Prospera gör kvartalsvis en undersökning om inflationsförväntningarna i Sverige. De som deltar i undersökningen är arbetsmarknadens parter, aktörer på penningmarknaden och inköpschefer.

På ett års sikt räknar man med en inflation med på 1,9 procent. Även på två års sikt räknar man med en inflation 1,9 procent.

På fem års sikt tros inflationen hamna på 2,1 procent enligt undersökningen.

Undersökningen görs på uppdrag av Riksbanken.

Platsannonser