IT

Fortsatt förlust för Cinnober

Börsteknikbolaget Cinnober har haft en trög start på året – och redovisar ett rörelseresultat på -27,2 miljoner kronor för det första kvartalet. Resultatet tyngs av tillväxtsatsningar. Nu ska bolaget kapa kostnader med ett besparingsprogram.

Uppdaterad 2018-05-03
Publicerad 2018-05-03

Cinnober – som främst säljer clearing- och risksystem till börser – redovisar en i stort sett oförändrad nettoomsättning på 85,1 miljoner kronor (85,6) för det första kvartalet 2018. Rörelseresultatet försämrades till -27,2 miljoner kronor (-2,9).Resultatet per aktie före utspädning blev -1,47 kronor (-0,22).

Resultatet tyngs, liksom i föregående kvartal, fortsatt av tillväxtsatsningar som tynger resultatet med -35,5 miljoner kronor (-10,9). Men målet är – som tidigare aviserat – att nå lönsamhet under 2019.

Veronica Augustsson. Foto: Press

Vd:n Veronica Augustsson skriver att bolaget utifrån ett intäkts- och lönsamhetsperspektiv haft en trög start på året. Han syftar främst på det brittiska dotterbolaget Simplitiums Mifid2-kompatibla börsplattform Tradecho – som fördyrades – och som nu sålt mindre än väntat. Men även bolagets äldsta affärsområde inom börs- och clearingteknologi hade blygsam intjäning under första kvartalet, konstaterar Veronica Augutsson i rapporten.

"Den tröga starten beror på primärt på försdröja proceser i core cinnober samt en långsammare start på Tradecho än vi hade förväntat oss. Hela branschen har varit fokuserad på att komma förbi Mifid2-implementationen och fokus har inte legat på nya initaitiv", skriver hon i ett mejl till Realtid.se.

I rapporten menar hon att bolagets tillväxtsatsningar det senaste året "tagit mycket tid och resurser i anspråk och fokus nu är att återvända till lönsamhet, förbättra kostnadskontrollen och tydliggöra ansvarsområden inom koncernen". Under andra kvartalet har bolaget även sjösatt ett kostnadsbesparingsprogram "för att uppnå en väsentligt lägre kostnadsbas".

"Vi har inte externt kvantifierat besparingsprogrammet men vi är 'comittade' till att dra ner på kostnaderna för att matcha vår intäktsbas bättre", skriver Veronica Augustsson i sitt mejl till Realtid.se. Hon vill inte ge några ytterligare detaljer i nuläget.

En större händelse under kvartalet var att bolaget sålde ett clearing- och risksystem till Japan Exchange Group. Tekniken ska användas för den japanska derivatmarknaden.

Noterat på First North

Cinnober är ett First North-noterat finansit-bolag med huvudkontor i Stockholm som utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen är främst internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus.

Bolaget grundades 1998 och har i dag cirka 350 medarbetare. Senaste året har bolaget gjort offensiva satsningar inom främst marknadsövervakning för att utmana Nasdaq.

Bokslutet för 2017 tyngdes av tillväxtsatsningar och bolaget redovisade en resultatförlust på 96 miljoner kronor – och utdelningen slopades. Det berodde delvis på att Cinnobers nya Mifid2-anpassade tradingplattform Tradecho blev dyrare än väntat.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in