Pension

Förtroendet ökar för premiepensionen

Var fjärde svensk har högt förtroende för premiepensionssystemet vilket betyder att förtroendet ökar.

Publicerad 2020-02-11

En årlig förtroendeundersökning som Novus gör på uppdrag av pensionsjätten Skandia visar att 26 procent av  svenskarna har mycket eller ganska högt förtroende för premiepensionssystemet. Det är en uppgång med fem procentenheter sedan 2019 och hela 11 procentenheter sedan 2018.

– Premiepensionspengarna har vuxit med i genomsnitt 7,7 procent per år sedan starten 1995, jämfört med 3,1 procent för pensionsrätterna inom den allmänna inkomstpensionen. Med andra ord är pensionerna väsentligt bättre som följd av premiepensionen än om den inte skulle funnits, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia i en kommentar.    

Noterbart är att exakt samma andel – 38 procent – varje år under de tre år som undersökningen har pågått vare sig har högt eller lågt förtroende för systemet.

Ungefär tre av tio har lågt förtroende för premiepensionssystemet. Av dessa tycker drygt fyra av tio att systemet känns otryggt eftersom pengarna kan minska i värde. Fler kvinnor än män har den upplevelsen. 

– Bidragande orsaker till det låga förtroendet är skandalerna runt en rad fondbolag för ett par år sedan. Det syns också i våra mätningar där 2018 var ett förtroendemässigt bottenår för premiepensionen. Därefter har förtroendet repat sig något. Pensionsmyndigheten har genomfört en rad åtgärder för att stärka kvaliteten på fondtorget och få bort oönskade aktörer. Det borde på sikt stärka förtroendet ytterligare, kommenterar Mattias Munter.

Undersökningen har genomförts 14–20 januari 2020 med 1 070 intervjuer. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Platsannonser