FinansNyhet

Försvararen: ”Felaktig rättslig analys”

Försvarsadvokat Olle Kullinger (t v) och Cherrys tidigare vd Anders Holmgren (t h).Försvarsadvokat Olle Kullinger (t v) och Cherrys tidigare vd Anders Holmgren (t h).
Försvarsadvokat Olle Kullinger (t v) och Cherrys tidigare vd Anders Holmgren (t h).
Publicerad

Olle Kullinger som försvarar Cherrys tidigare vd Anders Holmgren ger hård kritik till åklagaren och åtalet som lämnades in för en vecka sedan.

Sara Johansson

Anders Holmgren, som sparkades från posten som vd för Cherry, åtalades för grovt insiderbrott för en vecka sedan. Nu svarar Anders Holmgrens privata försvarare Olle Kullinger på åklagarens påståenden i stämningsansökan.

Den före detta Cherry-vd:n åtalades för grovt insiderbrott då åklagaren ansåg att det var bevisat att han haft insiderinformation om ”väsentligt förbättrade resultat och ökade intäkter” för Cherry inför sin handel 23-27 mars 2018.

Anders Holmgren förnekar brott. Enligt Olle Kullinger har åklagaren baserat åtalet på en felaktigt rättslig analys av begreppet insiderinformation.

Annons

– Detta är ett unikt åtal där åklagaren bara jämför med en utveckling i förhållande till föregående år och inte i förhållande till marknadens förväntningar. Vi menar att kursen sätts utifrån marknadens förväntningar och inte utifrån historia, då är inte ett grundläggande krav uppfyllt nämligen att den informationen som han har haft är väsentligt kurspåverkande, säger Olle Kullinger till Realtid.

– Jag har inte hittat någon som har handlat på marknaden som gör den bedömningen. Det är en väldigt aggressiv position från åklagaren och måste egentligen leda till att alla som har någon information om bolaget överhuvudtaget oavsett om den är kurspåverkande eller inte så kan EBM ha uppfattningen att det är förbjudet att handla.

Kursen gick ju ändå upp?

Annons

– Kursen gick upp den 13 april men då finns det samstämmighet mellan oss och åklagaren att den information som publicerades den 13 april hade Anders Holmgren inte tillgång till vid köpet. Det är en helt annan information.

Olle Kullinger berättar att den första misstanken åklagaren hade rörde information inför den 13 april. Men man har lyckats bevisa att den informationen blev känd för Anders först samma dag, flera veckor efter handeln. Olle Kullinger har därefter under nio månaders tid efterfrågat ett förtydligande från åklagaren om vilken typ av insiderinformation åklagaren påstår att Anders Holmgren har haft. Vändningen framkom slutligen under ett extramöte inför förhandlingen den 5 februari 2019:

Åklagaren har ”bytt fot” och fokuserar på att Anders Holmgren i vart fall hade insiderinformation den 23 mars när han lägger köpordern.

Annons

I svaromålet från igår beskriver Olle Kullinger att Anders Holmgren under en längre tid velat öka sitt innehav i bolaget men varit förhindrad att öka innehavet eftersom han omfattats av loggbok. På kvällen den 22 mars 2018 informerades Anders Holmgren av bolagets IR-chef att han nu inte omfattades av någon insiderinformation och att han kunde förvärva aktier.

Inför sin handel gjorde han först en egen bedömning att det inte förelåg någon kurspåverkande information men stämde även av detta med samtliga personer i den så kallade insiderkommittén i bolaget samt med chefsjuristen. Samtliga gjorde samma bedömning, enligt Olle Kullinger, som har åberopat förhör med samtliga.

– Han har stämt av med alla personer som han ska stämma av med. De personerna har efter övervägande gjort bedömningen att det inte finns någon insiderinformation i bolaget och har sedan lämnat klartecken.

Olle Kullinger hänvisar även till att förundersökningen mot två styrelseledamöter, som har handlat aktier på samma styrelseinformation som Anders Holmgren haft, i samband med styrelsemötet den 22 mars 2018, har lagts ned.

– Såvitt vi kan bedöma har de handlat på precis samma grundläggande information. Det har tillkommit, ska erkännas lite information. Anders har haft ytterligare lite information men den informationen är försäljningssignaler att man tror att försäljningen är dålig och ska underträffa marknadens förväntningar.

Försvaret hänvisar även till ett utlåtande från analytikern Kristoffer Lindström som visar att informationen i bolaget inte avvek från marknadens förväntningar.

Dagen då åklagaren väcker åtal skriver han i ett pressmeddelande att informationen som Anders Holmgren hade var ”information som den övriga marknaden alltså inte fick vetskap om förrän den 13 april 2018”.

Anders Holmgrens försvarare Olle Kullinger reagerar starkt på åklagarens pressmeddelande:

”Uttalandet är synnerligen anmärkningsvärt eftersom det är direkt felaktigt vilket åklagaren känner till. Misstanken var i ett inledande skede just att Anders Holmgren handlat aktier med information om att det skulle göras en omvänd vinstvarning”, skriver Olle Kullinger i svaromålet.

Åtalet

Enligt åtalet ska Anders Holmgren ha haft insiderinformation om att Cherry AB dels hade ett väsentligt förbättrat resultat och högre intäkter för perioden januari-februari 2018 än förväntat samt dels att Cherry bedömdes få ett väsentligt bättre resultat och högre intäkter för perioden Januari- mars månad i Q1 2018 än vad marknaden förväntade.

Mellan 23-27 mars 2018 har han förvärvat 200 000 aktier i Cherry för ett totalt värde om cirka 12 miljoner kronor.

Den 13 april offentliggjorde Cherry genom pressmeddelande att intäkter och resultat för första kvartalet 2018 var högre än förväntat.

Åklagaren anser att vinningen på handeln uppgick till drygt 2,7 miljoner kronor.

Åklagaren yrkar att Anders Holmgren ska dels betala 2,7 miljoner kronor samt en sanktionsavgift om 5 miljoner kronor.

Annons