Fonder

Första AP-fonden investerar i ny infrastrukturfond

Londonbaserade M&G:s Infracapital Investments – en onoterad del inom infrastrukturinvesteringar – är i färd med att stänga kapitalanskaffningen till sin första gröna infrastrukturfond, värd totalt motsvarande cirka 14,1 miljarder kronor. 85 procent av fonden har tecknats av pensionsfonder och försäkringsbolag, däribland Första AP-fonden.

Uppdaterad 2017-11-24
Publicerad 2017-11-24

Det framgår av ett pressmeddelande.

85 procent av fonden har tecknats av pensionsfonder och försäkringsbolag. Tre stora svenska institutionella investerare, däribland Första AP-fonden, bidrog med 15 procent och brittiska investerare med 50 procent av fondens totala insamlade kapital.

– Potentialen för infrastrukturutvecklingen i hela Europa är enorm, vilket ger pensionsfonder och försäkringsbolag alltmer attraktiva investeringsmöjligheter. Dessutom uppmuntrar EU till ytterligare investeringar genom den så kallade “Juncker-planen”. Den senaste investeringsrundan visar att det finns en stark aptit från svenska investerare att få tillgång till infrastrukturprojekt i ett tidigt skede, vilket ger de vanliga faktorerna som investerarna lockas till, men med en förbättrad avkastningsprofil, säger Robert Heaney, Nordenchef Infracapital Investments

Strategin för fonden är att investera i utveckling-, bygg- och expansionsfasen av nyutvecklingsprojekt och företag inmo detta segment i hela Europa. Några investeringssektorer är: kommunikation, energi, förnybar energi, social infrastruktur, transport och samhällsservice.

– De investeringar vi gör för fondens räkning i greenfield-infrastruktur kommer spela en viktig roll för att uppdatera eller leverera nya tjänster i Storbritannien och Europa. Ett existerande exempel är vår betydande investering i Nexera, ett samarbete med Nokia, som bygger ut Polens bredbandsinfrastruktur. säger Andy Matthews, chef för greenfield, Infracapital och fortsätter:

– Fonden gör stora framsteg och vi har redan påbörjat skapandet av en diversifierad portfölj med fem investeringar med frökapital. Vi fortsätter att se stora möjligheter till nya investeringar i både Storbritannien och Kontinentaleuropa, och förväntar oss att fonden kapital ska vara investerat till över 50 procent innan årets slut.

  Infracapital har investerat 43% av fonden i fem tillgångar:
  • Gigaclear, en bredbandsutvecklare som tillhandahåller fiberoptiskt höghastighetsbredbandsnät till Storbritanniens landsbygd
  • Bioenergy Infrastructure Group (BIG), hanterar brittisk biomassa och energi från avfallshanteringsplattform med en potentiell produktionskapacitet på över 100 MW
  • C2i, en diversifierad portfölj bestående av fem infrastrukturtillgångar i Italien som tillhandahåller centrala offentliga tjänster inom hälso-, transport- och säkerhetssektorerna.
  • Infram Energy, ett samarbetsprojekt med Amarenco Solar för att investera i nyetableringar av förnybara energitillgångar i Frankrike, Irland och andra europeiska marknader
  • Nexera, ett samarbetsprojekt med Nokia för att investera i ett regeringssponsrat initiativ för utbyggnaden av bredbandsinfrastrukturen i Polen.

  Platsannonser

  Logga in