Unga revisorer som lämnar har låga tankar om professionen, visar svensk forskning.
Revision

Forskaren: besvikelse kan ligga bakom avhopp

Låg uppfattning om professionen ligger bakom att blivande revisorer lämnar branschen. Det visar pågående svensk forskning.

Uppdaterad 2018-04-05
Publicerad 2018-04-05

Hög personalomsättning i revisionsbranschen är ett välkänt fenomen. Från forskarhåll angrips frågan ofta som ett problem. Men den höga personalomsättningen är samtidigt en del av de stora revisionsbyråernas affärsmodell, som EY:s Jonas Svensson förklarar i en intervju.

– De stora revisionsbyråerna har inte problem med att attrahera arbetskraft, utan med att hålla kvar den. Byråerna behöver hålla kvar den, för att fylla alla nivåer i revisionsteamet och för att på sikt öka antalet auktoriserade revisorer, säger Nellie Gertsson, doktorand i redovisning och revision vid Högskolan Kristianstad och Linköpings Universitet.

Att investera i en lång utbildning och dessutom prestera på topp för att passera nålsögat till någon av branschens mest attraktiva arbetsgivare, för att sedan sluta efter bara några år är anmärkningsvärt. Det anser såväl forskare som myndighetspersoner som Realtid har varit i kontakt med.

Nellie Gertsson ville tillsammans med sina kollegor förklara varför en så hög andel av de unga hoppar av. De riktade in sig på de blivande revisorerna, alltså de som ännu inte är auktoriserade utan jobbar som revisorsassistenter.

Studien genomfördes som en enkät till 309 revisorsassistenter, varav 78 hade lämnat och 231 var kvar i yrket. Respondenterna fick svara på frågor som speglade sammanlagt över 20 faktorer som kan påverka beslut att stanna eller lämna ett arbete eller yrke. En faktor stack ut i gruppen som hade valt att lämna.

– Vi såg en signifikant skillnad mellan de båda grupperna när det gäller uppfattningen om professionen. De som hade lämnat hade låg uppfattning om professionen. De förknippade den inte med samhällsnytta eller meningsskapande, säger Nellie Gertsson.

Med andra ord upplevde avhoppare en besvikelse där yrket inte levde upp till de ideal som de förväntade sig. En tes som forskarna har är att kraven på att sälja har tagit överhanden i revisorsyrket och att den tilltagande kommersialiseringen utarmar de mer samhällsnyttiga bitarna i yrket.

Pernilla Broberg, universitetslektor i företagsekonomi och handledare till bland andra Nellie Gertsson, berättar att hon förutspådde trenden redan i sin egen doktorsavhandling.

– Jag gjorde min avhandling vid tiden för revisionspliktens avskaffande och såg redan då tendensen till att säljtänket tog över. Det är en tendens som bara har förstärkts och som bekräftas i de nya studier vi gör, säger Pernilla Broberg.

Doktoranden Nellie Gertsson kommer snart att publicera en uppföljande artikel som handlar om vad som motiverar revisorer.

– Man är mer motiverad att bidra till kunden och till byrån än till samhället, säger Nellie Gertsson.

Platsannonser