Pension

Försening för ny premiepensionsmyndighet

Upprättandet av den nya myndighet för premiepensionen skjuts upp med ett halvår.

Uppdaterad 2019-09-13
Publicerad 2019-09-13

Uppdraget att inrätta den nya myndigheten för premiepensionen ska nu läggas fram till årsskiftet 2020/2021. Ursprungligen var det tänkt att starten för den nya myndigheten skulle vara den 1 september 2020, skriver branschsajten Sak & Liv, som har gått igenom regeringens tilläggsdirektiv.

I juni förra året beställde regeringen utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepensionen och utsåg Mikael Westerberg till särskild utredare. 

I utredningen ingår att ta fram ett regelverk för ett upphandlat fondtorg för premiepension, och föreslå hur regleringen ska fungera av den nya myndigheten som ska hantera fondtorget. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november  i år.

Ytterligare ett uppdrag är att förbereda inrättandet av den nya myndigheten som ska ansvara för fondtorget för premiepension. Den delen av uppdraget skulle redovisas senast den 31 augusti 2020. Det skjuts nu upp till den 31 december nästa år. Starten av den nya planerade myndigheten skjuts upp till den 1 januari 2021.

Platsannonser