Trend

Försäkringsbranschen bra på att ta hand om kunder

Svenskt Kvalitetsindex branschstudier visar att de svenska kunderna generellt är nöjdare i år än i fjol. Detta gäller även för försäkringsbranschen som får ett bättre betyg än både bank- och telekombranschen.  

Uppdaterad 2018-11-12
Publicerad 2018-11-12

I en rapport från Svenskt Kvalitetsindex visar branschstudier att försäkringsbranschen är bättre på att ta hand om sina kunder än exempelvis både bank- och telekombranschen.  Försäkringsbranschen får ett betyg på 69,2 i nöjdhet på skalan 0 - 100 vilket får betraktas som ett bra betyg. 

Varför är försäkringsbolagens kunder nöjdare än bankernas kunder?
– Det handlar främst om en bättre grad av proaktivitet och initiativförmåga. Här handlar det om att säkra att kunderna känner sig trygg med de produkter man har och här har branschen jobbat mer proaktivt. Det här är viktigt eftersom man i regel inte använder produkten eller det är långt kvar tills den ska användas. Här tänker jag på skada som långt ifrån alla har eller att man har många år kvar till pension. Därför är det viktigt med kundunderhåll mellan dessa moment. En annan sak där branschen kommer väldigt bra ut är när det gäller att man som kund upplever att man värdesätter lojala kunder. Mycket av det hänger säkert ihop med ovan för här är man betydligt bättre än många andra branscher, säger Johan Parmler vd på Svenskt Kvalitetsindex till Realtid.se. 

Inom sakförsäkring kommer Länsförsäkringar bäst ut bland både privat- och företagskunderna och bland försäkringsförmedlare så är Söderberg & Partners aktörer som har nöjdast kunder.

– Det här indikerar att branschen tar kundupplevelsen på allvar och att konkurrensen om kunden hårdnar. Försäkringsbolagen behöver hela tiden vara på tårna och helt enkelt tänka i banor som: Om man inte alltid vill bli bättre, då slutar man vara bra, säger Johan Parmler vd på Svenskt Kvalitetsindex, i en kommentar till studien. 

Platsannonser