Annons

Annons

Försäkringsbranschen bra på att ta hand om kunder

Svenskt Kvalitetsindex branschstudier visar att de svenska kunderna generellt är nöjdare i år än i fjol. Detta gäller även för försäkringsbranschen som får ett bättre betyg än både bank- och telekombranschen.  

I en rapport från Svenskt Kvalitetsindex visar branschstudier att försäkringsbranschen är bättre på att ta hand om sina kunder än exempelvis både bank- och telekombranschen.  Försäkringsbranschen får ett betyg på 69,2 i nöjdhet på skalan 0 - 100 vilket får betraktas som ett bra betyg. 

Varför är försäkringsbolagens kunder nöjdare än bankernas kunder?
– Det handlar främst om en bättre grad av proaktivitet och initiativförmåga. Här handlar det om att säkra att kunderna känner sig trygg med de produkter man har och här har branschen jobbat mer proaktivt. Det här är viktigt eftersom man i regel inte använder produkten eller det är långt kvar tills den ska användas. Här tänker jag på skada som långt ifrån alla har eller att man har många år kvar till pension. Därför är det viktigt med kundunderhåll mellan dessa moment. En annan sak där branschen kommer väldigt bra ut är när det gäller att man som kund upplever att man värdesätter lojala kunder. Mycket av det hänger säkert ihop med ovan för här är man betydligt bättre än många andra branscher, säger Johan Parmler vd på Svenskt Kvalitetsindex till Realtid.se. 

Inom sakförsäkring kommer Länsförsäkringar bäst ut bland både privat- och företagskunderna och bland försäkringsförmedlare så är Söderberg & Partners aktörer som har nöjdast kunder.

Annons

Annons

– Det här indikerar att branschen tar kundupplevelsen på allvar och att konkurrensen om kunden hårdnar. Försäkringsbolagen behöver hela tiden vara på tårna och helt enkelt tänka i banor som: Om man inte alltid vill bli bättre, då slutar man vara bra, säger Johan Parmler vd på Svenskt Kvalitetsindex, i en kommentar till studien. 

Annons

Annons

Annons

Annons

Bildspel Finansdagen – Fullsatt Grand Hôtel om hållbar finans

Göran Persson, styrelseordförande Swedbank. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
”Den ekonomiska hållbarheten hänger ihop med den sociala och miljömässiga hållbarheten”, sa Göran Persson från scen, som i vanlig ordning talade fritt utan manus. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen – mingel. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Marie Baumgarts, hållbarhetschef SEB. Stefan Sigemo/PWC.
SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts varnar i sin dragning för att finansbranschen inte till fullo har ”prisat in” klimatets framtida utmaningar och kostnader. Av den anledningen kan finansbranschen ha en mycket stor klimatskuld, som långt ifrån alla i finansbranschen förstår eller tar hänsyn till. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Angelica Berg, hållbarhetschef, PWC. Stefan Sigemo/PWC.
PWC:s hållbarhetschef Angelica Berg konstaterar från scen att hållbarhet tidigare har setts som en kostnad och motpol till lönsamhet, vilket inte alls stämmer idag.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transp
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transparens. Och givet hur vårt kassaflöde ser ut – i ett företag där den sista pensionsutbetalningen nu är planerad till 2080-talet – blir det ingen konflikt i att maximera avkastningen och samtidigt vara hållbara.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått h
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått hantera utmaningar med koppling till hållbarhet. I företagens arbete är tidshorisonten typiskt sett för kort, medvetenheten om de negativa effekterna för dålig och informationsunderläget för stort.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.

Annons