Försäkring

Försäkringsbolagen tappade 5 000 miljarder kronor

Under årets första kvartal sjönk marknadsvärdet för försäkringsföretagens placeringstillgångar till 5 000 miljarder kronor.

Publicerad 2020-05-29

Det kan jämföras med 5 354 miljarder vid föregående kvartals slut, och därmed är den uppåtgående trenden som varat de senaste fyra kvartalen bruten. Under perioden uppgick branschens nettoinvesteringar till 21 miljarder. Det framgår av ett pressmeddelande från SCB.

Den största bidragande faktorn till förändringen i marknadsvärdet på försäkringsföretagens placeringstillgångar under årets första kvartal, var förändringen i bolagens innehav av aktier och andelar. Efter första kvartalet uppgick marknadsvärdet av försäkringsföretagens innehav i dessa tillgångsslag till 3 014 miljarder, att jämföra med 3 420 miljarder föregående kvartal. Totalt nettosåldes även 9 miljarder av försäkringsföretagens tillgångar av aktier och andelar.

Kassa- och banktillgodohavanden uppgick till 147 miljarder. Det kan jämföras med 96 miljarder för föregående kvartal, och 112 miljarder för motsvarande period föregående år.

Marknadsvärdet på livförsäkringsföretagens kapitalplaceringar uppgick till 4 442 miljarder vid slutet av första kvartalet. Det kan jämföras med 4 776 miljarder föregående kvartal.

Motsvarande mått för skadeförsäkringsföretagen uppgick till 558 miljarder nuvarande kvartal, respektive 578 miljarder föregående kvartal.

Livförsäkringsföretagens nettoinvesteringar under kvartalet uppgick till 15 miljarder, medan skadeförsäkringsföretagen nettoinvesterade för 6 miljarder under kvartalet.

Platsannonser