Bank

Förre centralbankschefen: Ny kris väntar

Mervyn King, tidigare chef för Bank of England, varnar i sin nya bok för en ny global finanskris.

Publicerad 2016-02-29

Tillsynsmyndigheternas otillräckliga åtgärder kring reformeringen av det finansiella systemet har gjort att en ny global ekonomisk kris är att vänta. Den bedömningen ger den tidigare centralbankschefen för Bank of England, Mervyn King, skriver The Telegraph.

– En till kris är säker, och misslyckandet med att ta itu med obalansen i världsekonomin gör att den troligen kommer att komma förr snarare än senare, skriver King i sin nya bok.

Den brittiska dagstidningen, som har fått exklusiva rättigheter till bokens innehåll, har också valt att publicera Kings attack på det finansiella regleringssystem som skulle skydda Storbritannien från en potentiell finanskris.

Enligt King, som var centralbankschef 2003-2013, var det utformade trepartsavtalet där Bank of England utgjorde en av hörnstenarna bakom säkerställandet av ordning och reda i det finansiella systemet ett misslyckande när krisen väl kom 2007.

Bakgrunden är att den penningpolitiska ramen var skapad för att ta itu med goda tider, men att dess motsvarighet för lender-of-last-resort inte var tillräckligt integrerad för att klara av motgångar.

– I krisen fick massiva stöd tilldelas, inte för att rädda bankerna utan för att rädda ekonomin från bankerna, skriver King.

Totalt fick Storbritanniens skattebetalare betala 500 miljarder pund under finanskrisen för att rädda landets banksystem. En del av medlen gick åt för bland annat nationaliseringen av Royal Bank of Scotland och Lloyds Bank.

Platsannonser