Erik Johansson, vd för Freja Partner
Juridik

"Förmågan att förmedla kunskap blir viktigare än kunskapen i sig"

"Avtalshantering blir mer och mer digitaliserad och AI-inriktad. Nästa steg tror jag är inom det förberedande arbetet kring rättsutredningar i och med Big Data och språkigenkänning". Det säger Erik Johansson, vd på juristbyrån Freja Partner, till Realtid. 

Uppdaterad 2018-01-25
Publicerad 2018-01-25

Erik Johansson, vd på juristbyrån Freja Partner, kommenterar: 

Hur förbereder ni er organisation för digitaliseringen och AI?

– Jag tycker att ordet förbereda är något missvisande då det ger känslan av att digitaliseringen är något som kommer att slå till vid ett givet tillfälle. Om det är så, så slog det till redan när internet föddes eller till och med när de första datorerna kom. Digitalisering är inte något man förbereder sig inför, utan något som måste pågå löpande, jag tror inte det finns någon direkt start- eller slutpunkt. Om man som byrå säger att ”vi är klara med digitaliseringen” så tror jag man är fel ute.

Digitalisering handlar om att nyttja digitala tekniker för att skapa effektivitet och mervärde, både för bolaget och dess kunder, och jag tror aldrig att vi kommer se slutet på utvecklingen av nya digitala tekniker. Det gäller hela tiden att vara anpassningsbar och utvecklingsbenägen. Självklart är det en trend i att digitalisera fler och fler element, vilket vi tycker är spännande. Här är AI det som känns hetast just nu. I och med att vi är relativt nya på marknaden har vi från dag ett haft möjligheten att arbeta kontinuerligt med att utveckla digitala processer. Det är givetvis en större utmaning om man har tidigare djupt rotade arbetssätt som ska digitaliseras, jag har stor respekt för de riktigt stora byråerna som nu tar tag i dessa bitar. 

När det gäller att arbeta med (snarare än förbereda) digitalisering så tror jag det är viktigt att hitta samarbetspartners som är experter på just det, istället för att försöka göra allt själv. Vi samarbetar med flera branschöverskridande partners för att hela tiden utvecklas och möta marknadens föränderliga förväntningar.  
   
Har ni vidtagit några konkreta åtgärder?

– Vi har sedan tidigare implementerat digitala processer i form av bland annat virtuella mötesrum, webbaserade portaler, digitala tjänster på nätet, e-signering etc. När det gäller AI och ytterligare digitalisering så har vi nu inlett ett samarbete med en digital byrå som jag tror kommer bli extremt spännande. Förhoppningsvis kommer vi att kunna presentera vad detta lett till under nästa år. 

Hur påverkar AI kostnaden, kvaliteten och tillhandahållandet av advokattjänster?

– Detta är givetvis beroende på användningsområde, självklart kommer det att medföra initiala kostnader men på sikt tror jag det kommer att vara mycket mer kostnadseffektivt och tidsbesparande. Gällande  kvaliteten så beror det återigen på hur man använder AI, men generellt tror jag att kvaliteten kommer att hålla en högre och framförallt jämnare nivå. 
  
 Vilka typer av advokattjänster kommer först att automatiseras med hjälp av AI?

– Avtalshantering ser vi redan nu bli mer och mer digitaliserad och AI-inriktad. Nästa steg tror jag är inom det förberedande arbetet kring rättsutredningar i och med Big Data och språkigenkänning. Beroende på AI-nivå finns även vidare möjligheter i tolkningsförfarandet. Tycker frågan är bra ställd, vad som är först ut, för jag tror att AI kommer att implementeras på betydligt fler områden. Talar vi om ASI så är jag inte förvånad om vi har AI närvarande i slutpläderingar, även om det nog är några år kvar. 

Hur påverkar AI advokatbyråernas organisation; vilka roller kan ersättas med AI och vilken specialistkompetens kommer att behövas för att använda AI?

– Det beror ju helt på hur organisationen ser ut i dagsläget och vilken rollfördelning som respektive byrå jobbar utefter. Men som jag tidigare varit inne på så tror jag inte att man ska särställa digitaliseringen i sin bolagsutveckling, utan se den som en del av den. Har dock en byrå biträdande jurister som enbart arbetar med förarbete och rättsutredningar så tror jag att dessa roller kommer att minska i antal i och med att AI i dessa fall kan fördela ut den tidigare höga kunskapsintensiteten. Specialistkompetens kommer så klart att behövas kring IT-miljöer och IT-strukturer, sedan är det avgörande med en ledning som är utvecklingsorienterad. 

 Kommer antalet biträdande jurister i förhållande till antalet delägare att minska inom några år?

– Återigen så är inte digitaliseringen ett isolerat utvecklingsområde. Jag tror snarare att vi kommer att se nya roller och nya ägarstrukturer. Så som vi traditionellt ser bilden av en biträdande jurist kommer förändras, men inte försvinna. Det finns andra mekanismer på marknaden som påverkar vilka roller som är viktiga i morgondagens organisation, roller som potentiellt kan tas över av dagens biträdande jurister.  
 
Kommer advokatbyråernas IT-funktioner att blir viktigare i framtiden?

– Definitivt. 

 Påverkas vissa rättsområden mer än andra av digitaliseringen?

– Kanske i dagsläget, men jag tror att alla områden kommer att påverkas. Det beror på vilken tidshorisont man har framför sig. 

 Vem tar ansvar för resultatet av AI-verktygens arbete?  Ansvarsförsäkringar?

– En riktigt intressant fråga som också öppnar upp för den större bilden i sammanhanget. AI kommer att ersätta vissa arbetsuppgifter, men det kommer också öppna upp för fler fält inom juridiken. AI är ju inte bara aktuellt inom juristbranschen, tvärtom växer den fram överallt. Vem bär exempelvis ansvaret om en AI-styrd bil krockar? Detta blir helt klart en delvis ny typ av juridisk fråga. Utvecklingen med AI och digitalisering gör att de juridiska fälten också expanderar. Lägg till en mer globaliserad värld med ökande interaktioner människor emellan och vi ser oändliga områden där juridiska fält växer fram. Det handlar summerat om att vara anpassningsbar gentemot marknaden. 
     
 Hur stort kommer användningen av AI att vara om fem år?

– Jag tror att det kommer att användas frekvent och dagligen av alla roller på en byrå. 

 Sammanfattningsvis – hur påverkar digitaliseringen advokatrollen?

– Jag tror att den traditionella advokatrollen, primärt sett inom affärsjuridik, kommer att påverkas. Samtidigt som fler och fler områden digitaliseras så är ”motreaktionen” att relationsskapande blir viktigare och viktigare.  På sikt så är det inte kunskapen som advokaten besitter som är dennes viktigaste egenskap, det är förmågan att förmedla denna kunskap som kommer att vara avgörande. 

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in