Högsta domstolen har beviljat om anstånd till den 13 augusti för komplettering av överklagandet
Högsta domstolen har beviljat om anstånd till den 13 augusti för komplettering av överklagandet.
Juridik

Förlikningen överklagas av HQ:s likvidator

HQ AB:s likvidator överklagar Svea hovrätts dom och yrkar att förlikningen ska ogiltigförklaras. Nu har han till 13 augusti på sig att utveckla talan.

Uppdaterad 2018-07-19
Publicerad 2018-07-19

Än kan parterna i HQ-målet inte andas ut. Den 17 juli var sista dagen att överklaga Svea hovrätts dom i HQ-målet, och sent på eftermiddagen kom ett överklagande mot stadsfärstelsen av det förlikningsavtal som parterna ingick i början av maj i år.

Hovrättens dom, som nu överklagas, meddelades den 19 juni.

Det är advokat Lars Ehrstedt som i egenskap av likvidator i HQ AB överklagar Svea hovrätts dom till Högsta domstolen. Nu återstår att se om HD kommer att bevilja prövningstillstånd.

Lars Ehrstedt begär i sitt överklagande om anstånd till den 13 augusti “att inkomma med utvecklande av talan samt angivande av skälen för beviljande av prövningstillstånd”.

Anståndet beviljades av HD på onsdagen, samma dag som domstolen mottog överklagandet från Svea hovrätt. HD preciserar i sitt brev till Lars Ehrstedt att om komplettering inte inkommit inom tidsfristen kan målet ändå komma att avgöras, på innehållet i de handlingar som lämnats fram till dess.

Lars Ehrstedt framställer i korthet tre yrkanden i sitt överklagande: Att HQ konkursbo inte ska ha rätt att överta HQ AB:s talan i målet, att HQ AB i konkurs i likvidation ska ha rätt att själv föra talan och att förlikningen ska ogiltigförklaras.

Vidare skriver Lars Ehrstedt att HQ AB i konkurs i likvidation anför samma grunder som i hovrätten. Dessa ska utvecklas till den 13 augusti, liksom skälen för beviljande av prövningstillstånd.

Sannolikheten att HD ska bevilja prövningstillstånd är låg, enligt Öresund, som dock är part i målet.

Oavsett vilken bedömning man gör kan det konstateras att det nu kommer att dröja ytterligare minst ett par månader innan HQ-målet kan läggas till handlingarna. Kanske betydligt längre än så.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in