Annons

Annons

pwchus534_1.jpg

Skadeståndsmålet som rör vårdslös rådgivning skrivs av efter en förlikning mellan parterna.

Förlikning i PWC-mål

Domstolsförhandlingarna mellan Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, PWC, och två delägare till en fastighets- och värdepappersförvaltning, är inställda och målet är avskrivet i domstolen.

För snart en vecka sedan konstaterade chefsrådmannen Axel Taliercio vid Stockholms tingsrätt att skadeståndsmålet mellan Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, PWC, och två delägare till en fastighets- och värdepappersförvaltning ska skrivas av. Två dagar innan hade de båda männens ombud Fredrik Iverström på MAQS advokatbyrå, vilka tidigare krävde revisionsbolaget på 2,9 miljoner kronor, kontaktat domstolen och bett om att målet ska avskrivas.

Under en muntlig förberedelse i augusti fick parterna frågan från rättens ordförande, chefsrådmannen Axel Taliercio, "om det finns någon möjlighet för parterna att komma överens”. Svaret blev att parterna önskade föra förlikningsförhandlingar utan medverkan från rättens sida.

Om parterna inte skulle ha kommit överens skulle förberedelserna i målet vara klara den 23 februari 2018 då huvudförhandling i målet bokades in den 17 och 18 april 2018.

Annons

Annons

Enligt en mejlkonversation mellan chefsrådmannen och PWC har revisionsbyrån inget att erinra mot att målet skrivs av och bekräftar att PWC inte har några anspråk på ersättning för sina rättegångskostnader.

I målet anklagade delägarna till en fastighets- och värdepappersförvaltning PWC för vårdslös rådgivning där delägarna hävdade att PWC rekommenderat ett upplägg framför ett annat och inte upplyst dem om att det förelåg en risk för att lagen mot skatteflykt skulle kunna tillämpas på upplägget.

PWC har tidigare skrivit att revisionsjätten endast lämnat en allmän information till delägarna som visade vilka alternativ som fanns för att ta del av vinstmedel i ett fåmansföretag. Revisionsbyrån menar att de aldrig gett några rekommendationer eller råd till ägarna av fastighets- och värdepappersförvaltningen.

Skadeståndsyrkandena är beräknade på vad männen med sina familjer tvingats betala till skatteverket efter två skattemål som gick så långt som upp i Högsta fövaltningsdomstolen.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons