FinansNyhet

Förlikning i Kvalitenas emissionsbråk

Publicerad

Aktieägarna har dragit tillbaka stämningen mot Kvalitena Danmark efter en förlikning.

Sara Johansson

Kvalitena Danmark stötte på patrull när man försökte att genomföra en kvittningsemission om cirka 116,5 miljoner kronor. Kvalitena Danmarks delägare RVA Securities och Ejendomsaktieselskabet Oikos pekade på alldeles för låg teckningskurs, att erbjudandet endast riktats mot vissa aktieägare samt att en kallelse till extrastämman aldrig skickats ut.

Aktieägarna pekade bland annat på att bolagsvärdet uppgår till 57.415.235,50 kronor, vilket indikerar ett värde om 57.415 kronor per aktie jämfört med 5.082,65 kronor som var teckningskursen i kvittningsemissionen.

Nu har aktieägarna återkallat talan ”eftersom parterna numera enats”, framgår det av en handling som skickats in till Stockholms tingsrätt.

Annons

Det framgår även att Kvalitena Danmark AB har ”givit sitt medgivande till denna återkallelse”.

Målet avskrivs därför från Stockholms tingsrätt och ett eventuellt överklagande ställt till Svea hovrätt ska vara inlämnad senast den 3 januari 2018.

Annons