HQ Bank Foto: Bengt Oberger
HQ Bank Foto: Bengt Oberger

Förlikning i HQ-målet

Parterna har nått en förlikning med HQ AB:s konkursbo där Öresund, KPMG och Mats Qviberg betalar 25,48 miljoner kronor till konkursboet.

Uppdaterad 2018-05-04
Publicerad 2018-05-04

Investment AB Öresund meddelar i dag att bolaget, "trots att man vann den process i Stockholms tingsrätt som HQ AB inlett", har accepterat en förlikning med HQ AB:s konkursbo.

Konkursförvaltaren ska i dag lämna in ett förlikningsavtal mellan parterna till Svea hovrätt, vilket innebär att HQ AB:s konkursbo övertar den talan HQ AB i konkurs för i målet, skriver Öresund i pressmeddelandet. Gemensamt hemställer nu parterna att tingsrättens dom undanröjs och att förlikningen stadfästs i dom. 

Öresund skriver att förlikningen innebär att HQ AB inte behöver betala 262 miljoner kronor, motsvarande rättegångskostnaderna i tingsrätten, samt att Öresund, KPMG och Mats Qviberg betalar 25,48 miljoner kronor till konkursboet. Öresunds del uppgår till 6,16 miljoner kronor och enligt KPMG:s ombud Torgny Wettergren uppgår revisionsbolagets del till drygt 10 miljoner kronor, vilket betyder att Mats Qviberg betalar cirka 9,5 miljon kronor.

"En fortsatt process skulle vara tidskrävande samt förknippad med ytterligare kostnader för Öresund och till nackdel för dess aktieägare. Även om Öresund skulle vinna målet i hovrätten och bli tillerkänt ersättning för rättegångskostnader skulle HQ AB i konkurs aldrig kunna betala dessa kostnader. Överenskommelsen ger Öresund möjlighet att till fullo fokusera på investeringar och därigenom fortsätta arbeta för att skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna", skriver Öresund. 

- Detta är mycket positivt för Öresund och dess aktieägare. En överenskommelse innebär att Öresund nu kan lägga denna process bakom sig och fokusera på att göra affärer, säger Nicklas Paulson, vd för Öresund.

Av handlingen som inkommit till Svea Hovrätt framgår det att, liksom Öresund skriver i pressmeddelandet, att HQ AB:s konkursbo valt att träda in i processen och att en förlikning skett med samtliga motparter i rättsprocessen. Förlikningen innebär alltså att Öresund, KPMG och Mats Qviberg betalar 25,48 miljoner kronor till konkursboet och att samtliga, även de övriga parterna, väljer att avstå från sina fordringar i konkursen motsvarande de utdömda rättegångskostnaderna om 258 miljoner kronor.

KPMG:s ombud Torgny Wettergren vill inte i dagsläget kommentera förlikningen.

HQ förlorade den stora skadeståndsprocessen, där bolaget krävde cirka 5 miljarder kronor, i Stockholms tingsrätt mot tidigare styrelseledamöter, chefer, revisorer och ägare i december 2017. Därefter ansökte HQ om konkurs.

Mer inom kort.

Platsannonser