Bank

Forex Banks intäkter minskar 

Forex Bank ökar rörelsevinsten under det tredje kvartalet medan intäkterna minskar, delvis till följd av minskad kontantanvändning i Norden.

Publicerad 2019-11-27

Forex Bank ökar rörelsevinsten till 90 miljoner kronor under det tredje kvartalet, jämfört med 59 miljoner under motsvarande period förra året. 

Rörelseintäkterna minskar samtidigt till 356 miljoner kronor från 374 miljoner kronor.

“Den svaga kronan, förändrade resvanor och minskad kontantanvändning i Norden samt färre bankbutiker har medfört minskad försäljning av resevaluta jämfört med föregående år”, kommenterar vd Bo Lagergren i delårsrapporten. 

“Effekten av de lägre volymerna har dock till stor del motverkats av effektivare lagerhållning och lägre kostnadsnivå”, fortsätter han.

Utlåningen till allmänheten har under årets första nio månader ökat med cirka 500 miljoner kronor till 6,7 miljarder kronor. Kreditförlusterna ökade samtidigt till 65 miljoner kronor jämfört med 60 miljoner kronor under motsvarande period förra året. 

“Framöver kommer Forex Bank att satsa på ytterligare ett antal aktiviteter för att förbättra kundupplevelsen samtidigt som intjäningen ska påverkas positivt”, skriver Bo Lagergren. 

 

Platsannonser