Bank

Forex Bank vill få stopp på rykten

Forex Bank förtydligar sitt arbete med att hitta strategiska alternativ för verksamheten. Detta för att få stopp på rykten om vad arbetet egentligen handlar om.

Publicerad 2019-01-24

Forex Bank skriver i ett pressmeddelande att man har inlett en analys av strategiska alternativ för verksamheten. Denna analys kan omfatta, men begränsas inte till, strategiska partnerskap, allianser, samarbeten, försäljning av delar av verksamheten eller annan transaktion. Rådgivare har engagerats som stöd i processen.

Bankens ledning vill klargöra att ägare och styrelse kontinuerligt utvärderar olika alternativ för att utveckla verksamheten på lång sikt. Detta mot bakgrund av att det förekommer rykten avseende denna pågående utveckling.

– Den nu pågående processen syftar att kartlägga och identifiera vilka alternativ vi har för bankens strategiska utveckling och för att fortsätta utveckla relevanta tjänster av hög kvalitet, säger Forex Banks styrelseordförande Beth Friberg och fortsätter:

– Vi vill att Forex Bank ska fortsätta växa på en bankmarknad i snabb förändring och vi vill blomstra som framtidens bank.

Platsannonser