FinansNyhet

Forex Bank halverade resultatet

Publicerad

Forex bank halverade resultatet efter skatt i fjärde kvartalet jämfört med föregående år – det har gått från 54 miljoner kronor till 27 miljoner kronor.

Sverker Brundin

Av Forex banks bokslutskommuniké framgår att även rörelseintäkterna minskade under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år, men mindre kraftigt än resultatet – från 301 miljoner kronor i fjärde kvartalet 2018 till 279 miljoner kronor i fjärde kvartalet 2019.

En förklaring till de stora skillnaderna är att Forex under fjärde kvartalet 2018 avyttrade en inkassoportfölj som medförde en positiv effekt på kreditförlusterna och därmed resultatet med cirka 100 miljoner kronor.

För helåret 2019 minskade resultat efter skatt till 96 miljoner kronor jämfört med 137 miljoner kronor 2018.

Rörelseintäkterna minskade till 1 235 miljoner kronor 2019, jämfört med 1 340 miljoner kronor 2018.

I årsrapporten pratar Forex vd Bo Lagergren om att volymerna av resevaluta har varit lägre än föregående år. Förklaringen är den svaga kronan och förändringar i såväl kundernas resvanor som kontantanvändning och färre antal butiker under året. 

Samtidigt har Forex fått 15 000 nya lånekunder. 

Positivt enligt Bo Lagergren är att man nu har avtal om butikslokaler på Swedavias flygplatser. Vad gäller den digitala utvecklingen har man övergått till en molnbaserad infrastruktur och under året lanserat en ny externwebb. 

Rörelsekostnaderna minskade under året från 1 146 miljoner kronor till 1 049 miljoner, bland annat beroende på ett omstruktureringsprogram under fösta halvåret 2019 med uppsägningar.

Annons