Annons Annons
LIDDS

Företrädesemission: LIDDS – avancerar i kampen mot cancer

LIDDS är aktuellt med en företrädesemission om 22,5 MSEK för att finansiera den planerade kliniska Fas IIb-studien inom prostatacancer samt för att utvärdera om läkemedelskandidaterna doxorubicin och docetaxel kan leda fram till Fas I studier. Teckningsperioden pågår mellan den 14 juni - 28 juni 2016.  

Uppdaterad 2016-06-20
Publicerad 2016-06-20

LIDDS har under 2015 målmedvetet förändrat ett tidigare virtuellt enproduktsbolag till ett läkemedelsbolag som ska utveckla nya patenterade läkemedelsprodukter för lokal behandling av cancer med patientens livskvalitet i fokus. Den strategiska förändringen implementeras med LIDDS omfattande patentskydd för läkemedelsutveckling och nyttjar LIDDS unika drug deliveryteknologi – NanoZolid™. En viktig milstolpe uppnåddes under 2015 med de positiva resultaten i Fas IIa-studien inom prostatacancer som visade att behandling med Liproca® Depot ger ett dos-effektsamband på cancermarkören PSA.

LIDDS förbereder nu för Fas IIb-studien, LPC-004, som planeras starta under fjärde kvartalet 2016. Samtidigt under 2015 verifierades LIDDS patenterade teknologi NanoZolid™ som bärare av läkemedel som vid kliniska studier visat effekt upp till sex månader och med minimala biverkningar. Resultaten har lett till att LIDDS nu tar ut en ny strategisk riktning. Parallellt med Liproca® Depot-projektet ska LIDDS utveckla ytterligare nya lokala behandlingar inom terapiområden där välbeprövade läkemedel förlorat sitt patentskydd och där det fortfarande finns goda möjligheter att tillgodose stora medicinska behov med lokal behandling.

Bolaget är aktuellt med en företrädesemission om 22,5 MSEK för att finansiera den planerade kliniska Fas IIb-studien inom prostatacancer samt för att utvärdera om läkemedelskandidaterna doxorubicin och docetaxel kan leda fram till Fas I studier. Teckningsperioden pågår mellan den 14 juni - 28 juni 2016.  

>> Memorandum samt teaser

– LIDDS ska fortsätta att utveckla innovativa behandlingar mot cancer med begränsade biverkningar, detta är mitt och LIDDS mål och vision, säger vd Monica Wallter.

LIDDS kliniska strategi och plan för Liproca® Depot utvecklades under fjolåret och har löpande stämts av med internationellt ledande opinionsledare, urologer samt läkemedelsmyndigheter. LIDDS har fastställt att Liproca® Depot kan vara en värdefull behandling för de totalt cirka 400 000 patienter i världen som varje år erbjuds så kallad aktiv monitorering eller symtomstyrd behandling.

Dessa patienter har en mindre aggressiv form av lokal prostatacancer som inte kräver omedelbar operation eller strålning varför de heller inte behandlas idag. De följs i stället upp med regelbundna PSA-blodprov och vävnadsprov från prostata. För många män kan detta innebära både oro och ångest över att cancern ska utvecklas och bli mer aggressiv under tiden fram till nästa uppföljning.

– Det är glädjande att bolaget erhållit så positiva resultat för bolagets läkemedelskandidat. Att Liproca® Depot nu under hösten 2016 går in i en Fas IIb studie öppnar upp för ökade möjligheter till partnerskap och utlicensiering, säger vd Monica Wallter.

Platsannonser