Finans

Företagsledare inom försäkringsbranschen positiva

Företagsledare inom försäkringsbranschen ser optimistiskt på framtiden trots utmaningar som låga räntesatser och dämpad ekonomisk tillväxt, det visar PWC:s tjugonde Annual Global CEO Survey-Insurance.

Uppdaterad 2017-02-20
Publicerad 2017-02-20

35 procent av företagsledarna är ”mycket säkra” på intäktstillväxt. Trots den politiska oron som råder till följd av det amerikanska presidentvalet och Brexit.

Bland utmaningarna märks liksom ifjol snabba tekniska förändringar, förändrat beteende hos kunderna, överreglering och ökande konkurrens av nya aktörer på marknaden.

Årets rapport visar att hålla jämna steg inte enbart handlar om att införa ny teknik, det handlar om att vara innovativ och att ha en förmåga att möta snabbt skiftande marknadsutsikter.

⦁ 86 procent av företagsledarna tror att teknik avgör hur konkurrensen på marknaden formas de närmaste fem åren.
⦁ Hela 95 procent av företagsledarna är delvis oroade för hur överreglering kan påverka tillväxtutsikterna.

Rapporten baseras på den årliga globala undersökningen ”20th Annual Global CEO Survey” 95 företagsledare inom försäkringsbranschen i 39 länder intervjuades om sin syn om nuläge och framtida utmaningar inom försäkringsbranschen.

Platsannonser