Juridik

Företagsboten höjs för större företag

För allvarliga brott som begås inom större företag ska maxbeloppet höjas från 10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor. Det föreslår regeringen.

Uppdaterad 2019-06-07
Publicerad 2019-06-07

Regeringen har en remiss till lagrådet med förslag om att maxbeloppet för företagsbot ska höjas från 10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor för allvarliga brott som begås av större företag. Syftet med lagförslaget är att ge företag tydliga incitament att organisera sig på ett sådant sätt att risken för brott i verksamheten minskas.

Regeringen föreslår därför att företagets betalningsförmåga ska ha betydelse för företags­botens storlek när det är fråga om särskilt allvarlig brottslighet. I lagrådsremissen föreslås också att maxbeloppet ska höjas från 10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor.

– Det är en rejäl höjning av maxbeloppet, men det är motiverat. Det ska kosta att slarva med exempelvis arbetsmiljö. I dag får små och stora företag betala samma bötesbelopp för likartade brott. Det kan leda till att en bot som för ett mindre företag är mycket kännbar knappt blir märkbar för ett större företag, trots att brottsligheten är lika allvarlig. Det är varken rimligt eller rättvist, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Förslaget innebär även att tillämpningsområdet för bestämmelserna om företagsbot utvidgas genom att brott i fler verksamheter än tidigare ska kunna leda till företagsbot.

Samtidigt utökas också möjligheterna att förelägga företagsbot genom strafföreläggande. Dessutom föreslår regeringen att svensk domstol ges utökad behörighet att döma över vissa internationella mutbrott.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

 

Platsannonser

Logga in