Annons Annons
Hans Hedström
Det är inte mycket som talar för att företagen får så mycket draghjälp av världsekonomin under 2016 heller. Förväntningarna på avkastning måste antagligen vara modesta, skriver Hans Hedström, vd för Carnegie Fonder.

Företagens vinstutveckling avgörande

Börsbolagens vinsttillväxt har varit god de senaste åren, men har främst drivits av lägre kostnader och inte av ökad försäljning. Och världsekonomin lär inte hjälpa till i år heller, skriver Carnegie Fonders vd Hans Hedström i en marknadskommentar.

Uppdaterad 2016-05-16
Publicerad 2016-04-11

Efter flera bra år på både aktie- och obligationsmarknader så har investeringar det senaste året oftast givit en mager avkastning. Oron för tillväxten tilltog när USA:s centralbank Federal Reserve, Fed, beslöt att höja styrräntan för första gången på tio år.

Höjningen i sig var väntad, men man signalerade också att ytterligare fyra höjningar var att vänta under 2016. När sedan den ekonomiska statistiken och företagens rapporter för sista kvartalet 2015 i sig inte varit alarmerande, men inte givit skäl till framtidsoptimism, så svarade marknaderna med lägre aktiekurser och företagsobligationspriser.

I mars har Europeiska centralbanken, ECB, aviserat köp av europeiska företagsobligationer och Fed har backat och talar nu i stället om två höjningar under 2016. Centralbankernas svar har lugnat marknaderna.

Vanligtvis brukar låga oljepriser vara bra för aktiemarknaderna. Då ökar ju utrymmet för konsumtion av andra varor och tjänster. Den gångna vintern har det sambandet brutits. Sjunkande oljepriser har lett till lägre aktiekurser. Det finns två rimliga förklaringar. Den ena är att ett lägre oljepris ses som en signal att efterfrågan, och därmed tillväxten i världsekonomin, är osedvanligt låg.

Den andra är att de oljeproducerande staterna tvingas sälja tillgångar, däribland aktier, för att finansiera sina åtaganden gentemot befolkningen i ett läge där oljeinkomsterna sjunker. Flera bedömare tror att balansen mellan utbud och efterfrågan på oljemarknaden stabiliseras under året, bland annat till följd av att produktionen i USA kommer att sjunka i år. Oljepriset har också börja vända uppåt på senare tid.

Mycket talar för att rubrikerna i år kommer att domineras av flyktingsituationen i Europa, terrordåd, Brexit och minst sagt tveksamma presidentkandidater i USA. Det är dock, mer eller mindre, kända orosmoln. I slutänden är det företagens vinstutveckling som är avgörande nu när vi inte kan räkna med lägre räntor längre.

Företagens vinsttillväxt har generellt sett varit god under de senaste åren, men har främst drivits av lägre kostnader och inte av ökad försäljning. Det är inte mycket som talar för att företagen får så mycket draghjälp av världsekonomin under 2016 heller. Förväntningarna på avkastning måste antagligen vara modesta.

Vår bästa rekommendation är att investera i bolag med stabila kassaflöden och utrymme för utdelningar. Det gäller både för aktier och företagsobligationer.

Och vi på Carnegie Fonder lovar att leva som vi lär. 

Vill du ha löpande nyheter från Carnegie Fonder?

Följ oss på Linkedin och prenumerera på vårt nyhetsbrev Utsikt så tar du del av nyheter, intervjuer och alla våra förvaltares kommentarer.


CARNEGIE FONDER

Platsannonser

Logga in