FinansNyhet

Företagens Kina-investeringar bromsar in

Kinas finansmetropol Shanghai. Foto: Pixabay
Publicerad

Nordiska företag har en stark utveckling i Kina. Bara 14 procent väntar sig sämre orderintag närmaste halvåret. Men allt färre gör stora investeringar i landet. ”Stigande löner, överkapacitet, intensiv lokal konkurrens och ny lagstiftning gör dem  försiktigare”, säger Niina Äikäs, chef för SEB Shanghai.

Realtid.se

Det visar en ny undersökning från SEB. Merparten av dem som ingår i undersökningen är tillverkningsföretag. Under 10 procent är verksamma i tjänstesektorn. Sammantaget har de fortsatt övervägande positiv syn på affärsklimatet i Kina. SEB spår en BNP-tillväxt i Kina på 6,7 procent i år och 6 procent 2018-2019.

Två tredjedelar av de som svarande väntar sig vinstökning närmaste halvåret. Det är i linje med färska uppgifter från Kinas nationella statistikbyrå (NBS). De visar att vinsterna i kinesiska industriföretag ökade med 24 procent i augusti jämfört med samma månad året innan.

I september var vinsttillväxten 7,7 procent. Trots det positiva resultatet i SEB:s rapport är företagens tillväxtförväntningar dock oförändrade, jämfört med för sex månader sedan. De räknar med fortsatt tillväxt, men i långsammare takt än tidigare.

Annons

En övergripande trend i Kina är att omsättningstillväxten nu till större del kommer från prisökningar, snarare än volymtillväxt.
Producentprisindex (PPI) från NBS ökade i september med 6,9 procent och hittills i år har samma index ökat i genomsnitt 6,5 procent på årsbasis. Troligen har därför de högre priserna till stor del drivit vinsttillväxten.

–  Resultaten i China Financial Index visar att trycket från stigande materialkostnader är mindre nu jämfört med den förra undersökningen i mars. Detta tyder på att företagen har lyckats föra vidare kostnadsökningar till kunderna, säger Niina Äikäs, chef för SEB i Shanghai.

I dagsläget är marknadssituationen största orosmolnet. Sex av tio företag pekar ut risk för sviktande efterfrågan och ökad konkurrens som största huvudbry. Att få betalt från kunderna är ett mindre problem nu jämfört med den förra undersökningen, vilket är goda nyheter då antalet dåliga lån fortfarande växer i Kina, enligt SEB.

Annons

Generellt tonar dock företagen ned de goda utsikterna i Kina på längre sikt tonats ned. Bara ett fåtal företag gör betydande Kina-investeringar.

– Statistiken visar att övergången från tillväxtinvesteringar till underhållsinvesteringar startade i början av 2015. Det finns många anledningar till detta. Företagen för bland annat fram att högre kostnader, särskilt stigande löner, samt överkapacitet, intensiv lokal konkurrens och ny lagstiftning gör dem mer försiktiga, säger Niina Äikäs.

Tjänstesektorn är mest optmistisk om framtiden. Enligt SEB återspeglar det landets strävan mot att bli en mer tjänstebaserad ekonomi. Tjänstesektorn utgjorde 51,6 procent av landets BNP i fjol. Målet är att den de närmaste åren ska komma att utgöra 70-80 procent, vilket är i linje med Västländer.

Annons

Undersökningen visar också att bortsett från tjänsteföretagen är bolag inom kemi-, plast- och pappersindustrin mer positiva än genomsnittet.

Annons