Annons

Annons

Företag som bidrar till samhället ökar sitt förtroende

För att företagen ska öka sitt förtroende bland unga måste de bli bättre på att hantera personlig data och ge tillbaka till samhället och miljön. Det visar rapporten 2019 Millennial Survey från revisions- och konsultbolaget Deloitte.

Personer födda mellan 1983-94, millennials, och 1995-2002, generation z, visar allt mindre tillit till företag, både i egenskap av konsumenter och som arbetstagare. I 2019 Deloitte Millennial Survey anser 55 procent av respondenterna att företag har en positiv påverkan på samhället, vilket är ett tapp på sex procentenheter sedan studien 2018.

Anledningen till det bristande förtroendet är framförallt en syn på att företag prioriterar sin egen agenda över samhälle, miljö och klimat

Millennials och generation z är värderingsdrivna och vill ge tillbaka till samhället. Det rimmar illa med uppfattningen om att företagen endast fokuserar på att generera vinst utan att se till samhällets intressen (64 procent av respondenterna ansåg detta).

Annons

Annons

Vidare visar studien att 42 procent av respondenterna har inlett eller fördjupat en relation till ett företag på grund av tilltro till företagets samhällspåverkan. Samtidigt har 38 procent minskat eller avslutat en företagsrelation då de uppfattat att företaget haft negativ samhällspåverkan.

– Vi har fått indikationer på generationernas lägre tillit till företag och arbetsgivare under en längre period och nu börjar det blir märkbart. Vi ser att personer de facto tar eller avslutar en anställning utifrån om företaget har en agenda som sträcker sig bortom enbart den finansiella aspekten. Dessutom räcker det inte att snacka längre – de vill ha konkreta bevis på att företaget gynnar samhälle, miljö och mångfald, säger Josefine Liljeqvist, ansvarig för Human Capital på Deloitte i en presskommentar.

Även företags hantering av persondata är en fråga som oroar många. 78 procent av respondenterna är oroliga för hur organisationer delar personlig data med varandra och en fjärdedel har avslutat en relation till ett företag de varit konsumenter hos på grund av deras oförmåga att skydda data.

Av studien framgår det också att ju bättre ett företag är på mångfaldsarbete desto mer attraktivt anses företaget vara. En majoritet uppger att en jämn fördelning av kön och etnicitet är av stor vikt när de överväger arbetsgivare.

– I takt med att fler personer från generationerna kommer in på arbetsmarknaden, och framförallt intar ledande positioner, ser vi ett ökat fokus på att skapa mening i arbetet genom att prioritera innovation, kultur, flexibilitet och karriärutveckling. Millennials och generation z har samhällsfrågor, mångfald och miljötänk i ryggraden och ser dem som naturliga punkter på agendan. I förlängningen tror jag detta leder till att vi omvärderar sättet vi mäter företags prestation på, säger Josefine Liljeqvist.   

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons