Annons

Annons

Förebygg sjukfrånvaro på jobbet

På Sveriges 100 största företag är kostnaderna för ohälsa i genomsnitt 50 000 kr per anställd och år. En kostnad som ökat med 8 miljarder bara de senaste två åren. Trots detta saknar de flesta en plan för hur ohälsa kan åtgärdas. Hur skapar man friska arbetsplatser då? Forskningsprojektet Hälsa och framtid har identifierat fyra viktiga faktorer för att förebygga sjukfrånvaro.

Arbetsplatsens syn på hälsa och sjukfrånvaro

De viktigaste insatserna sker alltid innan en anställd blir sjukskriven. Wellrs digitala hälsokontroll utvärderar nuläget för att skapa en medvetenhet kring hälsostatusen inom organisationen, på både individ- och företagsnivå. Först då kan man skapa riktig förändring.

Delaktighet

Studier visar att delaktighet ökar engagemang och tillfredsställelse på jobbet. Anställda som känner sig delaktiga har mer kontroll över sin egen situation och kan därmed ofta hantera de krav som ställs på ett bättre sätt. Med Wellr tar varje enskild individ ansvar för sin egna hälsa och motiveras genom att känna samhörighet och stöd från kollegor samt arbetsgivare i samma situation.

Annons

Annons

Ledarskap

Ett stöttande och tillitsfullt ledarskap minskar stress, samtidigt som det ökar effektiviteten. Arbetsplatser med låg sjukfrånvaro har ledare som inte bara tittar på bokslutet, utan även värnar om hur grupper och individer fungerar på arbetsplatsen. Wellrs undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är ett effektivt sätt att komma underfund med hur ledarskapet fungerar på er arbetsplats.

Kommunikation och kännedom

Att låta medarbetarna få full insikt i verksamheten genom tydlig och öppen kommunikation är en annan nyckelfaktor. På arbetsplatser där det fungerar bra finns det en stor öppenhet, inte minst om bekymmer och problem. Genom en bra kommunikation får du som chef även en bättre bild av vad som händer på företaget och därav bättre förutsättningar att vara bra ledare.

På Wellr upplever vi ofta att frågor gällande hälsoarbete hamnar långt ner på dagordningen och vi skulle vilja se en tydlig förändring hos företagsledare. Att som företag inte prioritera förebyggande hälsoinsatser är i längden väldigt dyrt och potentiellt skadligt. Forskning säger att en investerad krona till hälsofrämjande insatser ger fem kronor tillbaka. Wellr kräver minimal administration och är en unik hälsolösning i digitalt format för företag och organisationer. Det är enkelt att komma igång och arbeta med Wellr, kontinuerliga utvärderingar genomförs och resultat mäts längs vägens gång. Allt för att ditt företag ska prestera bättre!

Läs mer på www.wellr.se

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons