Annons

Annons

Fördubblad fintech-användning globalt

Användningen av fintech-tjänster har ökat kraftigt de senaste åren. Störst är ökningen i Kina och Indien, enligt en ny EY-rapport. Och 13 procent använder fintech-företag som deras främsta leverantör av finansiella tjänster. "Vi ser att smarta lösningar utmanar de traditionella bankerna", säger Karin Sancho som är rådgivare till banker och finansiella institutioner på EY.

Användningen av nya finansteknologiska tjänster, så kallad fintech, har globalt fördubblats de senaste 1,5 åren, enligt en nya rapport EY FinTech Adoption Index. EY har gjort 22.000 online-interjuer med så kallade "digitalt aktiva konsumenter" i 20 länder.

En ny global rapport från revisions- och rådgivningsföretaget EY visar att en av tre digitalt aktiva konsumenter använder fintech-lösningar regelbundet. Störst succé har fintech-tjänster gjort på tillväxtmarknader. Den genomsnittliga användningen är högst i Kina och Indien; 69 respektive 52 procent.

EY menar att fintech-företagen i dessa länder "är särskilt bra på att utnyttja teknologiska landvinningar till att utveckla billigare och användarvänliga finansiella tjänster". Det Västland som ligger är mest i framkant på detta område är Storbritannien och fintech-användningen bland britterna är hög (42 procent).

Annons

Annons

Hälften av konsumenterna, globalt, använder fintech för överföring av pengar och betalningstjänster. De nya tjänsterna som har bidragit till ökningen är banker som bara finns online och mobilbetalning vid kassan. Försäkringslösningar är nu också de näst mest populära fintech-tjänsterna, jämfört med 2015 då de var minst populära.

– Det är intressant att följa den starka utvecklingen inom fintech globalt. Finansbranschen påverkas allt mer av utvecklingen inom fintech och det blir vanligare att konsumenterna använder tjänsterna. Vi ser att smarta lösningar utmanar de traditionella bankerna och konsumenterna mognar allt mer för nya tekniska ekonomilösningar. Undersökningen innefattar inte Sverige, men finns flera exempel på hur olika lösningar används av svenska konsumenterna som till exempel Klarnas betallösningar eller Tinks tjänster, säger Karin Sancho, rådgivare till banker och finansiella institutioner på EY, i en kommentar till rapporten.

Enligt undersökningen använder 40 procent av fintech-respondenterna regelbundet också on-demand-tjänster (exempelvis matleverans), medan 44 procent av fintech-användarna regelbundet utnyttjar delningsekonomin såsom Uber, bilpooler och andra typer av hyrlösningar som Airbnb.

Demografiskt är åldersgruppen 25-34 år, följt av 35-44 år, den grupp som främst använder fintech. Undersökningen visar att respondenterna i denna åldersgrupp är bekväma med tekniken och att de också behöver ett brett utbud av finansiella tjänster för olika livsfaser.

Användandet inom äldre generationerna ökar också. Det är 22 procent av respondenterna mellan 45-64 år som använder fintech-tjänster.

Rapporten har också identifierat ett ny grupp fintech-användare som EY valt att kalla ”superanvändarna”. Dessa respondenter använder fem eller fler fintech-tjänster och står för 13 procent av konsumenterna. Superanvändarna anser i allmänhet att fintech-företag är deras främsta leverantörer av finansiella tjänster. 

Länderna som ingår i undersökningen är Australien, Kanada, Hongkong, Singapore, Storbritannien, USA, Kina, Indien, Sydafrika, Brasilien, Mexiko, Frankrike, Spanien, Schweiz, Tyskland, Irland, Japan, Nederländerna, Sydkorea, Belgien/Luxemburg.

En vanlig fintech-användare definieras som en person som har använt två eller flera fintech-tjänster under de senaste sex månaderna. Eftersom intresset har ökat sedan den första undersökningen (2015) har omfattningen av undersökningen utökats betydligt. Sektorns snabba tillväxt och mognad gör att årets undersökning 17 typer av tjänster.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons