Annons

Annons

"Fordringarna härrör sig till Contender-tiden"

Intacta Kapitals konkursförvaltare, Lars-Henrik Andersson, bekräftar att de nya stora fordringarna i Intacta-konkursen kommer från tiden för Contender-härvan.

Fordringarna i konkursboet Intacta Kapital har stadigt ökat under hösten efter att rekonstruktionen och därefter konkursen blev ett faktum. Framförallt står de som kallas för övriga borgenärer i konkursen för en stor post fordringar om totalt 28 miljoner kronor. Konkursförvaltaren Lars-Henrik Andersson bekräftar för Realtid.se att dessa härrör sig från Contendertiden.

"Enligt uppgift från ställföreträdaren finns krav mot bolaget från tidigare kunder som härrör från åtaganden som träffats innan nuvarande aktieägares förvärv av bolaget".
 
Bland de övriga borgenärerna finns sex borgenärer som ser ut att vara privatpersoner som har stora fordringar på konkursboet. En av dessa privatpersoner har en fordran som uppgår till drygt 8,3 miljoner kronor.

"Merparten av dessa kunder har framställt krav mot konkursbolaget och enligt uppgift från ställföreträdaren härrör kraven från Contender och dåvarande styrelse. Enligt Aspelin är det i första hand personer som har haft förvaltning genom Contender och som efter att ha riktat krav med anledning av förmögenhetstapp istället fått garantier utställda av Contender. De krav vi fått till konkursboet från kunder bekräftar bilden och som vi således haft kontakt med, kan det konstateras att fordringar härrör sig till Contender-tiden men vi kan inte kommentera dessa ytterligare", svarar Lars-Henrik Andersson.

Annons

Annons

Näst efter den största fordran från de övriga borgenärerna finns ett amerikanskt bolag, Global Gold Corporation, soim har en fordran om cirka 6,2 miljoner kronor.

"Enligt uppgift från ställföreträdaren rör fordringen vederlagsfri garanti. Vi har dock inte tagit del av något underlag och kan därför inte kommentera detta ytterligare", säger Lars-Henrik Andersson.

Investmentbolaget Revbroken har en fordran på 3 miljoner kronor.

"Enligt uppgift från ställföreträdaren rör fordringen vårdslös förvaltningen / trolöshet mot huvudman. Vi har dock inte tagit del av något underlag och kan därför inte kommentera detta ytterligare", svarar Lars-Henrik Andersson.

Finns det möjlighet till någon utdelning?
"I dagsläget kan någon utdelning inte påräknas. Som framgår av konkursbouppteckningen finns det begränsade tillgångar i bolaget. Det finns dock tillgångsposter som fortfarande är under utredning. Intill dess att fordringarna utretts är det därför svårt att svara på om någon utdelning kan påräknas. I dagsläget kan dock någon utdelning inte påräknas".

Av konkursbouppteckningen framgår det att tillgångarna i boet uppgår till 1,2 miljoner kronor medan summan av skulderna uppgår till drygt 52,4 miljoner kronor.

 När förväntar du dig att konkursen är klar?
"Svårt att bedöma men inom ett år från nu om inget oväntat ej förutsett dyker upp".

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons