Annons

Annons

Aktiekurs_Real_Holding_2017.jpg

Utvecklingen i Real Holdings aktiekurs under 2017.

Fordran kvittas mot aktier i Real Holding

Abelco Investment Group har fordringar på Real Holding. Delar av dessa kvittas nu mot aktier i Real Holding.

Fastighetsbolaget Real Holding och Abelco Investment Group har kommit överens om att ändra löptiden på en revers samt om kvittning av revers mot B-aktier i bolaget.

Reversen som kvittas mot B-aktier uppgår till 6,25 miljoner kronor. Denna samt ytterligare en revers upprättades i samband med att Real Holding förvärvade en fastighet som ägdes till 51 procent av noterade bolaget Abelco Investment Group.

"Parterna har vidare enats om att låta ovan reversfordran kvittas mot aktier i Real Holding enligt marknadsmässiga villkor att bestämmas vid kvittningstillfället", framgår det av pressmeddelandet från Abelco Investment Group.

Annons

Annons

"Den andra reversen löper till den 31 december och skulle kunna komma att kvittas i ett senare skede enligt överenskommelse mellan parterna", skriver Real Holding i ett pressmeddelande.

Abelco Investment Group skriver vidare att resterande reversfordringar på Real Holding löper med oförändrade villkor.

 I går skrev Realtid.se om att Mangold Fondkommission stämmer Real Holding på grund av obetalda fakturor. Real Holding svarar med att bolaget har motkrav mot Mangold. Styrelseordföranden Bengt Engström sade till Realtid.se att bolagen haft bra diskussioner och antydde samtidigt en förvåning över stämningsansökan. Real Holding hymlar inte heller i årsrapporten om att bolaget står inför tuffa finansieringsutmaningar.

Kursen för B-aktien har under året störtat med 27,50 procent från 3,60 kronor till gårdagens stängnibgslurs på 2,61 kronor.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons