Finans

Förbättrat resultat för Catella

Fastighetsbolaget Catella ökade sitt rörelseresultat med 15 procent under första halvåret 2017. Samtidigt har minskade fastighetsvolymer påverkat intäkterna negativt.

Uppdaterad 2017-08-25
Publicerad 2017-08-25

Catella redovisar ett rörelseresultat på 144 miljoner kronor (125) för det första halvåret 2017, medan resultatet före skatt uppgick till 156 miljoner (361). Resultatet per aktie blev 0,81 kronor (2,44).

"Totala intäkter ökade med 141 miljoner kronor, motsvarande 15 procent, vilket medförde en ökning i rörelseresultatet om 15 procent i jämförelse med första halvåret föregående år. Under de senaste 12 månaderna har vi ökat vårt förvaltade kapital med 25 miljarder, motsvarande en ökning om 18 procent, vilket är i linje med vår tillväxtstrategi", skriver vd:n Knut Pedersen i sitt vd-ord.

Nettoomsättningen landade på 1.079 miljoner (926) och totala intäkter på 1.081 (940). Och det egna kapitalet uppgick till 1.577 miljoner kronor (1.484).

En större händelse under perioden var att Catella emitterade ett nytt femårigt icke säkerställt obligationslån på en halv miljard. Obligationslånet noterades på Stockholmsbörsen under tredje kvartalet.

"Förutom att lösa utstående obligation ger detta oss utrymme för investeringar i tillväxt samt eventuella förvärv", skriver vd Knut Pedersen.

Vd Knut Pedersen framhåller också att fastighetsvolymerna i Europa, exklusive Storbritannien minskade med 21 procent under tredje kvartalet och på två av Corp Finance-avdelningens viktiaste marknader: Sverige och Frankrike där de minskade med 49 respektive 64 procent, jämfört med 2016.

"Volymminskningen och en lägre andel kapitalmarknadsrelaterade tjänster påverkade intäkterna under kvartalet", skriver Knut Pedersen.

Catella har även inlett ett strategiskt samarbete med China Merchant Securities International för distribution av produkter och tjänster mot den kinesiska och övriga asiatiska marknader.

"Mot bakgrund av samarbetet och ett ökat kapitalflöde från de asiatiska marknaderna till Europa kommer vi att etablera närvaro i Honkong likt det som tidigare etablerats i London", skrver vd:n.

För det andra kvartalet redovisar Catella ett rörelseresultat på 78 miljoner kronor (64), medan resultatet före skatt landade på 84 miljoner kronor. Resultat per aktie blev 0,40 kronor. Nettoomsättningen landade på 586 miljoner kronor och totala intäkter på 587 miljoner

Platsannonser

Logga in