Annons

Annons

Förändringar i Skanskas koncernledning

En omfattande omstrukturering av verksamheten görs för att förbättra lönsamheten. Bland annat lämnar tre medlemmarna i den tidigare koncernledningen Skanska. Samtigt vinstvarnar Skanska och hänvisar till att resultatet i fjärde kvartalet belastas med totalt cirka 1,1 miljarder kronor, och cirka 600 miljoner i 2018 samt informerar om 3.000 uppsägningar.

I dag meddelar Skanska dels om en ny koncernledning coh dels vinstvarnar bolaget eftre en omstrukturering av organisationen.

Skanskas nya koncernledning, Group Leadership Team, kommer att arbeta närmare affärsenheterna. Syftet är att öka kontrollen och bättre kunna följa verksamheternas resultat. En översyn av koncernens styrning för att minska kostnader och förbättra effektiviteten har också påbörjats. 

Group Leadership Team:

Annons

Annons

Anders Danielsson, vd och koncernchef. Vd:arna i byggenheterna i Norden och Europa kommer att rapportera direkt till Anders Danielsson

-       Arbetat på Skanska sedan 1991

Caroline Fellenius-Omnell, vice vd, chefsjurist

-       Arbetat på Skanska sedan 2017

Richard Kennedy, vice vd med ansvar för Skanskas byggverksamheter i USA och Skanska Infrastrukturutveckling

-       Tidigare vd för Skanska USA Building

-       Arbetat på Skanska sedan 2004

Claes Larsson, vice vd med ansvar för kommersiell fastighetsutveckling globalt, bostadsutveckling i Europa och BoKlok

-       Arbetat på Skanska sedan 1990

Kirsi Mettälä, vice vd, Personaldirektör

-       Tidigare personalchef på Skanska Finland

-       Arbetat på Skanska sedan 1994

Magnus Persson, vice vd, Ekonomi- och finansdirektör

-       Tidigare finanschef, Skanska Sverige

-       Arbetat på Skanska sedan 2006

Affärsenheternas vd:ar kommer att ingå i en utökad ledningsgrupp, (Extended Leadership Team).

Paul Hewins, idag COO Skanska USA Building, efterträder Richard Kennedy som vd för Skanska USA Building.

Magnus Persson, idag vice vd Skanska Polen med ansvar för byggenheterna, efterträder Piotr Janiszewski som vd för Skanska Polen.

Alla förändringar gäller från och med idag, den 17 januari, med undantag för Ekonomi- och finansdirektör Magnus Persson, som tillträder den 2 februari. Medlemmarna i den tidigare koncernledningen Pierre Olofsson, Veronica Rörsgård, Peter Wallin och Christel Åkerman lämnar Skanska.

– Jag vill önska de nya medlemmarna i koncernledningen varmt välkomna. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans mot ett mer lönsamt Skanska. Jag vill också rikta ett innerligt tack till Pierre Olofsson, Veronica Rörsgård, Christel Åkerman och Peter Wallin för deras hårda arbete och deras år i Skanska. De är alla ansvariga för att ha utvecklat Skanska till den högsta internationella standarden inom sina respektive områden. Jag vill också tacka Piotr Janiszewski för hans många år i Skanska och välkomna Paul Hewins och Magnus Persson till deras nya roller, säger Anders Danielsson, vd och koncernchef i ett pressmeddelande.

Den strategiska översynen och dess åtgärder belastar resultatet i fjärde kvartalet med totalt cirka 1,1 miljarder kronor, och cirka 600 miljoner i 2018. Rörelseresultatet för helåret 2017 beräknas bli cirka 5,3 miljarder kronor, vilket motsvarar en vinst per aktie på 12 kronor. Styrelsen föreslår bibehållen utdelning om 8,25 kronor per aktie.

Omstruktureringen av byggenheterna innebär en nedskrivning om totalt 1 miljard kronor, som inte har påverkan på kassaflödet, och en kostnad för omstrukturering om cirka 100 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2017.

Efter nedskrivning, kostnad för omstrukturering och projektnedskrivningar beräknas rörelseresultatet för helåret 2017 bli cirka 5,3 miljarder kronor och vinsten per aktie 12 kronor.

Omstruktureringen av flera affärsenheter fortsätter under året och kommer även att omfatta en översyn av koncernens styrning i syfte att minska kostnader och öka effektivitet. Kostnaden för dessa åtgärder tas i 2018 och beräknas bli cirka 600 miljoner kronor och härrör huvudsakligen från uppsägningar av omkring 3.000 anställda. Uppsägningarna uppskattas innebära kostnadsbesparingar om cirka 1 miljard kronor årligen, enligt ett pressmeddelande.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons