Finans

Förändring av antalet aktier och röster i SAS

SAS nya stamaktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Copenhagen samt Oslo Børs den 3 november 2020, och kan inte handlas innan dess.

Publicerad 2020-10-30

SAS har, som tidigare offentliggjorts, framgångsrikt fullbordat rekapitaliseringsplanen och genomfört nyemissioner om sammanlagt 6 883 620 656 stamaktier.  Det framgår av ett pressmeddelande. 

De 1 729 170 833 stamaktier som tecknats i den riktade nyemissionen till den svenska och den danska staten, de 1 163 793 087 stamaktier som tecknats i kvittningsemissionen till innehavare av SAS 1 500 miljoner kronor efterställda obligationer med rörlig ränta och evig löptid, de 547 413 777 stamaktier som tecknats i kvittningsemissionen till innehavare av SAS 2 250 miljoner kronor seniora icke-efterställda obligationer med fast ränta och löptid till 24 november 2022, samt 3 437 102 162 stamaktier av de 3 443 242 959 stamaktier som tecknats i företrädesemissionen har under oktober 2020 registrerats vid Bolagsverket, varigenom antalet aktier och röster i SAS har ökat med 6 877 479 859.

De nya stamaktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Copenhagen samt Oslo Børs den 3 november 2020, och kan inte handlas innan dess. De återstående 6 140 797 stamaktier som tecknats i företrädesemissionen förväntas registreras vid Bolagsverket i början av november 2020.

Före genomförandet av rekapitaliseringsplanen fanns sammanlagt 382 582 551 aktier i SAS, varav samtliga var stamaktier, motsvarande 382 582 551 röster.

Per den 30 oktober 2020 finns det sammanlagt 7 260 062 410 aktier i SAS, varav samtliga är stamaktier, motsvarande 7 260 062 410 röster.

 

Platsannonser