Finans

Fora lämnar tillbaka förmedlingstillstånd till FI

Valcentralen Fora har lämnat tillbaka sitt förmedlingstillstånd till Finansinspektionen.

Publicerad 2020-01-24

Bakgrunden är den nya lagen för försäkringsdistribution som gäller sedan hösten 2018. Fora och dess styrelse gör bedömningen att Foras uppdrag inte omfattas av den nya lagens tillämpningsområde.

– Vi har nu fått det formella beslutet från Finansinspektionen, säger Jonas Ardhe, chefsjurist på Fora, i en skriflig kommentar.

Formellt är tillståndet återkallat genom Finansinspektionens beslut den 22 januari 2020.

Fora och dess styrelse har hela tiden haft utgångspunkten att Fora ska behålla de högt ställda kraven på kundskydd samt på styrning och kontroll av verksamheten, även om verksamheten inte längre är formellt tillståndspliktig.

– För kunderna kommer verksamheten att bedrivas oförändrat och vi kommer fortsatt att bibehålla ett högt kundskydd. Förändringen är att vi inte behöver ha ett formellt tillstånd från Finansinspektionen, säger Jonas Ardhe.

Fora är valcentral för Avtalspension SAF–LO och administrerar även kollektivavtalade trygghetslösningar. Fora ägs av Svenskt Näringsliv och LO och drivs utan vinstintressen.

Platsannonser