Fonder

Fondgranskning snart i mål

Pensionsmyndigheten räknar med att bli färdig med granskningen av alla fonder som sökt till myndighetens fondtorg före årsskiftet.

Uppdaterad 2019-11-29
Publicerad 2019-11-28

Pensionsmyndigheten är mitt inne i en stor omgörning av hela fondtorget, det som populärt kallas PPM. Det första steget är implementeringen av den nya lag som trädde i kraft för ett år sedan,  i november 2018. Syftet är att komma till rätta med oseriösa aktörer på Pensionsmyndighetens fondtorg. 

Förändringen av reglerna för fondtorget har inneburit att antalet fonder har minskat, från 842 fonder i början av 2018 till 783 i slutet av förra året. Antalet fonder som ansökt om deltagande i det nya systemet är 571, varav 343 hittills är godkända. 157 fonder är under granskning och 71 fonder har antingen inte blivit godkända av olika skäl eller så har fondbolagen själva dragit tillbaka sina ansökningar.     

I slutet av förra året räknade myndigheten med att klara av sin granskning av fonderna och fondbolagen till sommaren. Chefen för Pensionsmyndighetens fondtorg Erik Fransson sa tidigare i höstas att det dröjer till slutet av det här året. Det finns ingen juridisk deadline för när granskningarna ska vara färdiga.

– Det viktiga är att vi håller en hög kvalitet, det är därför det har tagit lite längre tid än vi trodde. Det har varit mer arbete med en del fonder och fondbolag och även en del juridiska frågor som man kanske inte hade tänkt på innan som det tagit tid att utreda, sa Erik Fransson i början av oktober.

Pensionsmyndigheten räknar nu med att hinna med att slutföra de pågående 157 granskningarna före årsskiftet.

– Av de 157 fonder som är under granskning är många redan långt gångna i granskningsprocessen, säger Christian Lundström, enhetschef för förvaltning av Pensionsmyndighetens fondtorg, till Realtid. 

 

Platsannonser