Svenskarnas fondförmögenhet fortsätter att ticka uppåt, enligt ny statistik från SCB.
Fonder

Fondförmögenheten växer

Svenska hushålls fondförmögenhet ökade till 765 miljarder kronor, under andra kvartalet 2018. Den totala fondförmögenheten i Sverige uppgick till 3.979 miljarder vid utgången av juni.

Uppdaterad 2018-08-22
Publicerad 2018-08-22

Det visar färsk statistik från SCB.

De svenska hushållens fondförmögenhet uppgick till 765 miljarder kronor under andra kvartalet 2018. Det är främst en positiv markandsutveckling som bidragit till ökningen.

Hushållens direktägda fondförmögenhet bidrog under andra kvartalet med 32 miljarder kronor till den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder.

Skärmdump från SCB.

Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av juni till 3.979 miljarder kronor. Det är en ökning med 174 miljarder jämfört med föregående kvartals förmögenhet.

Totala nettoinvesteringar minskade dock under andra kvartalet men är fortsatt positiva: totalt 13 miljarder kronor.  Sett till de olika sektorerna ökade nettoinvesteringarna främst i svenska finansiella företag, cirka 16 miljarder, medan utländska innehavare nettosålde för cirka 4 miljarder.

Fördelat på fondkategori var hushållens nettoinvesteringar störst i fond-i-fonder. Antalet aktiva svenska fonder uppgår nu till 792 aktiva fonder.

Platsannonser

Logga in