Annons

Annons

Fondförmögenheten minskar

Den totala fondförmögenheten minskade med 310 miljarder under fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal. Mest minskar den bland finansiella företag.

Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av 2018 till 3 797 miljarder kronor.

Det rapporterar SCB och Finansinspektionen.

Av minskningen bidrar hushållens direktägda fondförmögenhet med 80 miljarder kronor av den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder.

Annons

Annons

Nedbrutet på sektorer, minskar fondförmögenheten främst bland svenska finansiella företag, med cirka 212 miljarder kronor, följd av hushållens direktägda fondförmögenhet, 80 miljarder kronor.

Nettoinvesteringar av svenska finansiella företag uppgick till 5 miljarder kronor medan dessa för hushållen var minus 10 miljarder kronor. Till sektor finansiella företag räknas exempelvis fondförsäkrings- och premiepensionssparande samt innehav i förvaltade depåer som kan ha hushåll som slutlig ägare.

Utländska ägares innehav minskar med 25 miljarder kronor trots 4 miljarder kronor i nettoinvesteringar.

Fondkategorin som minskade som mest under fjärde kvartalet av 2018 var Aktiefonder, med 286 miljarder kronor, följd av Övriga fonder minskade med 41 miljarder kronor. Räntefonder ökade sin fondförmögenhet med 37 miljarder. En bidragande orsak är nettoinvesteringar som uppgick till 21 miljarder kronor.

Hushållens fondförmögenhet uppgick till 707 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2018 vilket är 80 miljarder kronor mindre i jämförelse med föregående kvartal och 20 miljarder mindre än fjärde kvartalet 2017. Hushållen valde att investera mest i Fond-i-fonder, 2 miljarder kronor netto, och minst i Aktiefonder, minus 9 miljarder kronor.

Genomsnittskursen för 1 euro under fjärde kvartalet 2018 var 10,32 kronor jämfört med 10,41 kronor under tredje kvartalet 2018. Kronan försvagades mot den amerikanska dollarn med en genomsnittskurs av 9,04 kronor jämfört med 8,95 kronor under det föregående kvartalet.

Antalet aktiva fonder under kvartalet uppgick till 776.

 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons