Finans

Fondförmögenheten i Sverige ökar

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under juni  med 152 miljarder kronor och uppgick vid utgången av juni till 4 631 miljarder. Det skriver Fondbolagens förening i en rapport. 

Uppdaterad 2019-07-17
Publicerad 2019-07-17

Under juni skedde stora omflyttningarna från blandfonder till aktiefonder. Aktiefonder hade ett nettoinflöde på 7,8 miljarder och långa räntefonder uppvisade ett nettoinflöde på 3,9 miljarder. Det gjordes ett nettouttag från blandfonder på 5,2 miljarder och från hedgefonder på 1,8 miljarder kronor. Omflyttningen förklaras primärt av flyttar inom premiepensionssystemet.  Det skriver Fondbolagens förening. 

”Trots att mörka moln tornar upp sig på den ekonomiska horisonten så gjorde Stockholmsbörsen det bästa halvåret på ett decennium. I varje negativ nyhet lyckades börsen hitta något positivt. Ambivalensen visade sig också hos de svenska fondspararna som gjorde stora insättningar i aktiefonder samtidigt som de spred risken i långa räntefonder.”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening, i rapporten.

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 28 miljarder kronor. Den största delen av detta har tillfallit långa räntefonder, följt av aktiefonder.

 

Platsannonser