Annons

Annons

coeliforvaltare.png

Mikael Petersson lanserade hedgefonden Coeli Absolute European Equity vid årsskiftet 2017-2018. Under fondens första år var det en nattsvart period för hedgefonder men fonden har repat sig sedan dess.
Mikael Petersson lanserade hedgefonden Coeli Absolute European Equity vid årsskiftet 2017-2018. Under fondens första år var det en nattsvart period för hedgefonder men fonden har repat sig sedan dess.

"Fonden är en lyxprodukt"

Mikael Petersson förvaltar hedgefonden Coeli Absolute European Equity med 600 miljoner kronor under förvaltning med målet att nå 1 miljard till årsskiftet. "Jag har inga problem med att ta betalt för den överavkastning som jag levererar. Det tycker jag är högst rimligt", säger Mikael Petersson om kritiken mot branschens höga avgifter.

Mikael Petersson har 24 års erfarenhet från finansbranschen. Ett av de första karriärstegen han tog var som aktieanalytiker på hedgefondstjärnan Steven Heinz då nystartade Lansdowne Partners. Han kom in som den första anställde år 2000 och stannade tre år innan han blev portföljförvaltare på SEB Fonder.

För ett par år sedan tog han steget att starta upp en egen hedgefond. För att gå i land med det idag krävs ett minimikapital om 500 miljoner kronor.

– Jag har fått min dröm förverkligad, med en egen fond. Äntligen kunde jag starta upp en fond med bas från min hemstad Malmö. Nu är vi i gång och det känns fantastiskt, säger Mikael Petersson.

Annons

Annons

Hedgefonden som nu finns i Coelis utbud heter Absolute European Equity. Den lanserades redan för ett och ett halvt år sedan med 100 miljoner kronor under förvaltning och nu är fonden på väg mot 600 miljoner kronor. Den daglighandlade fonden finns bland annat på Avanzas plattform.

– Nästa mål är 1 miljard till årsskiftet, säger Mikael Petersson som även nämner att den strategin som han har tillåter att fonden kommer upp till 300 miljoner euro, motsvarande cirka 2,8 miljarder kronor.

– Jag är mycket mer intresserad av att ha vass performance än att ha mycket pengar under förvaltning.

År 2018 var ett nattsvart år för hedgefonder med den sämsta avkastningen på många år.

– Det var det svåraste året jag varit med om. Det var verkligen upp och ned och vi hade några positioner som utvecklade sig svagt. Men summa summarum slutade vi ned 1,86 procent vilket inte var ok men acceptabelt givet att den europeiska marknaden var ned 13 procent, säger Mikael Petersson.

Han uppger att han är long-biased, alltså att han alltid har en exponering mot marknaden.

– Jag tar gärna lite volatilitet om jag har stark anledning att tro att jag kommer få betalt för det. Vi hade en genomsnittlig exponering mot på börsen 2018 på 69 procent.

– Det är aldrig kul att inte tjäna pengar.  Men i förhållande till att det var det svåraste året jag varit med om och vi gjorde många saker som jag är nöjd med som var rätt

I fonden finns i dag långa innehav såsom Aroundtown, Green Landscaping, Immunovia och nöjesarrangören Deag.

– Jag valutahedgar inte våra svenska innehav. Stockholmsbörsen är inte en marknad utan tillhör en global marknad. I en perfekt marknad ska det justeras. Hade det inte varit för kronfallet hade vi varit plus-minus noll under 2018.

Per den sista maj i år var fonden upp 12 procent sedan lanseringen med samma genomsnittliga nettoexponering som i fjol samtidigt som jämförande index, European Stoxx 600, är ned 5 procent.

Varför har det gått bra?
– Vi har haft få misstag och vi någorlunda legat rätt i exponeringarna. När det varit riktigt stökigt har jag haft låg exponering. När det varit drag då har jag snabbt växlat upp. Men det verkligen viktigaste är att vi har haft aktier som gått väldigt väl. 

Fonden är fundamentalt driven, vilket betyder att fokus är bolagsanalys som syftar till att ha färre men större innehav. Mikael Petersson har anställt analytikern Fredrik Östlind som tillträdde vid årsskiftet. 

Fondens strategi är traditionell stock picking där basen är Europa med målsättning att hitta midcap-bolag som över tid utvecklas betydligt bättre än marknaden. 

Han berättar att fonden investerade i Getinge som då var Stockholmsbörsen ”mest underägda storbolagsaktie”. Mikael Peterson såg potentialen i bolaget. Under 2019 har aktien gått upp 85 procent på fem månader. 

Mikael Petersson pekar även på att det finns fler möjligheter i dag då det finns färre analytiker, färre bolag är täckta och därmed skapas det fler möjligheter att hitta bolagen.

– För mig är det positivt. Det tar längre tid för bolagen att bli upptäckta. 

Ett exempel är Green Landscaping som enligt Mikael Peterssoninte inte har någon ”upphetsande business” men genererar starka kassaflöden och har ett bra ledarskap som investerat mycket själva i bolaget. Den 23 mars i fjol gjorde bolaget en IPO och kom in på First North på 21 kronor. Mikael Peterssons hedgefond var den enda institutionella investeraren och köpte dessutom mer i bolaget senare. I dag handlas bolaget till 38 kronor, en uppgång på 85 procent.

Mikael Petersson är stolt och tacksam över att han har skolats hos hedgefondstjärnan Steven Heinz på Lansdowne Partners för 20 år sedan.

– Jag vet att jag varit med om saker som väldigt få varit med om. Det är på absolut högsta nivån hela tiden. Du har ett nätverk som är helt outstanding, säger han.

– Du fattar beslut under hög press. Det är ingen vanlig produkt. Det är som en helikopter, du kan göra mycket men du måste kunna manövrera. Du kan inte göra detta om du inte har många år bakom dig.

Pressen på hållbara investeringar har intensifierats de senaste nio-tolv månaderna. När Mikael Petersson är på möten med investerare diskuterar man idag bland annat "karbonexponering", utsläpp av koldioxid. I portföljen finns 20 procent helgröna investeringar, uppger Mikael Petersson.

Hur ser 2019 ut?
– Jag tror att vi kommer att röra oss sidledes under de kommande veckorna och jag tror att vi kommer stå något högre när året är slut. I och med att Fed har tvingats in att rädda marknaden och nu tvingar man in dem igen och det gör att man med stor sannolikhet har tvingat fram cykeln ett år framåt.

– Men det viktigaste för fonden och mig är att bolagen levererar. Jag äger inga cykliska bolag just nu. Det kommer säkert ett antal vinstvarningar de kommande veckorna och då kommer dessa i de cykliska bolagen underprestera.

De typiska investeringarna i fonden ligger på två till tre år. Fondens ambition är att långsiktigt avkasta cirka 15 procent per år till en risk som är lägre än marknaden.

Det har varit en hel del kritik mot hedgefonders avgifter. Vad säger du om detta?
–  Det kan man inte annat än konstatera att i förhållande till den avkastning som många har skapat har det varit dyrt.

Coeli Absolute European Equity har en avgift mellan 1,5-2 procent plus 20 procent prestationsbaserad avgift.

– Vi har sedan start levererat en överavkastning på 1 procent per månad. 

Mikael Petersson sticker inte under stolen med att fonden är en ”lyxprodukt”.

– Vi ska, under en längre tidsperiod, vara bättre och ge attraktiv riskjusterad avkastning.

– Jag har inga problem med att ta betalt för den överavkastning som jag levererar. Det tycker jag är högst rimligt. Tycker man inte det är rimligt så är vi inte gjorda för varandra. Det är inget tvång att investera i fonden.

Coeli har totalt 20 miljarder under förvaltning.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons