Finans

Folksams återbäringar granskas av FI

Finansinspektionen (FI) har inlett en granskning av kundåterbäringen i Folksams bolag Folksam Sak och Folksam Liv.

Uppdaterad 2016-04-01
Publicerad 2016-04-01

Enligt SvD Näringsliv undersöker myndigheten om Folksam fördelat kundernas pengar rättvist. Det rör sig om fördelning av överskott som utbetalas till kunderna i form av återbäring.

– För den enskilda konsumenten är frågor rörande bolagens hantering av återbäring och fördelning av överskott naturligtvis väldigt viktiga, därför har vi valt att inleda dessa undersökningar, säger Per Nordkvist, enhetschef för uppförandetillsyn inom Konsumentskyddsområdet på FI, till tidningen.

Myndigheten ska även granska Folksams försäkringsvillkor och försäkringspolicys.

Merparten av matieralet är – som sträcker sig tillbaka till åtminstone 2013 – är sekretessbelagt. Men det går att utläsa att granskningen är omfattande, enligt SvD.

Folksam Saks chef Ylva Wessén är sparsmakad i sin kommentar men avdramatiserar granskningsärendet.

– Men det är inget konstigt att FI tittar på det här. Ett av deras fokusområden 2016 är just överskottshantering, säger hon till tidningen.

Platsannonser