Folksams vd Jens Henriksson kan rapportera om en premievolym som växte med 8 procent till drygt 33 miljarder under första halvåret.
Finans

Folksam tappar två fackförbund som kunder

Folksams förvaltade kapital steg till 389 miljarder kronor under första halvåret 2017. Under samma period köpte också försäkringsbolaget gröna obligationer för 350 miljoner dollar, och ratades av fackföreningarna Unionen och Vision som försäkringsgivare.

Uppdaterad 2017-08-03
Publicerad 2017-08-03

Det förvaltade kapitalet i Folksamgruppen vid halvårsskiftet, 389 miljarder kronor, kan jämföras med summan 361 miljarder kronor vid halvårsskiftet 2016.

Premieintäkterna för Folksamgruppen uppgick till sammanlagt 33,2 miljarder kronor, vilket kan jämföras med 30,7 miljarder under samma period i fjol, en uppgång med 8 procent.

Fondförsäkringstillgångarna uppgick vid halvårsskiftet till 136 miljarder kronor, jämfört med 111 miljarder vid halvårssksiftet i fjol.

“I april 2017 höjde vi återbäringsräntan för tjänstepensionsverksamheten från fem till sex procent. Det är den fortsatt goda avkastningen som gör att vi kan känna oss trygga med att höja återbäringsräntan”, skriver Jens Henriksson i vd-kommentaren till rapporten.

Två kundförluster för försäkringsjätten, som historiskt har nära band till den svenska fackföreningsrörelsen, under perioden är värda att notera. Det är de båda TCO-förbunden Unionen och Vision som efter upphandlingar valt att inte ha Folksam som försäkringsgivare längre. Till saken hör att i Folksam Saks och Livs styrelser sitter bland annat personer från LO-, TCO- och SACO-sfärerna som representanter för kunderna.

“Perioden har också kännetecknats av omfattande arbete med upphandlingar inom det fackliga området. Förenade Liv-kunderna TCO-förbunden Unionen och Vision valde tyvärr andra försäkringsgivare än Folksam, vilket ger effekt på Folksamgruppens premieinflöden från 2018 och framåt.

Samtidigt har en rad andra kunder valt Folksam, däribland Trafik och järnväg, Försäkringstjänstemännen (FTF), Sveriges universitetslärare (SULF), Musikerförbundet och Teaterförbundet. Med Lärarförsäkringar har vi kommit överens om att göra en så kallad beståndsöverlåtelse från Förenade Liv till Folksam. Införlivningen av Förenade Liv fortsätter och har i övrigt tagit viktiga steg framåt”, skriver Jens Henriksson i sin kommentar.

De gröna obligationerna värda 350 miljarder dollar som gruppen förvärvat under perioden har ställts ut av Världsbanken, och betyder att Folksam nu närmar sig etappmålet tolv miljarder kronor i dylika innehav.

Ett annat investeringsmål som Folksam satt upp är att fastighetsinnehavet ska ökas med 10 miljarder kronor. Under första halvåret genomfördes två förvärv, och därmed har 7 miljarder investerats i fastigheter sedan det målet sattes upp.

Den första augusti tillträdde Johan Rudén som ny IT-chef för Folksamgruppen, med ett tydligt uppdrag. Gruppens många olika och delvis föråldrade IT-system är något som vd:n Jens Henriksson tidigare pekat ut som ett prioriterat område som måste moderniseras, och där Folksam låg efter sina konkurrenter. I en intervju med Computer Sweden jämförde han så sent som hösten 2015 Folksams ofta föråldrade 900 olika IT-system med en bil.

– På utsidan ser den snygg ut som en Volvo V70. Men lyfter man på huven är det en Volvo 740. Den drar på tok för mycket bensin, den är inte miljövänlig, det droppar olja, cylindern är trasig. Det är inte den ordning inom it man kan förvänta sig. Så ser Folksam ut, sade Henriksson då.

Det utvecklingsarbetet börjar nu ge resultat.

“I april lanserade vi nya och mer användarvänliga ”Mina sidor”, vilket är ett viktigt steg i vår digitala förflyttning”, skriver Jens Henriksson.

Folksam försäkrar nästan varannan svensk och har hand om pensionen för nära två miljoner individer.

Platsannonser